Vlasnici kuće ili stana za odmor (vikendaši) te njihovi objekti moraju se evidentirati unutar sustava eVisitor. 
 
Vlasnici kuće ili stana za odmor (vikendaši)
Vlasnik kuće ili stana za odmor može biti fizička ili pravna osoba koja kuću ili stan za odmor koristi za ostvarivanje noćenja u nekomercijalne svrhe (bez naplate usluge smještaja), za sebe i sve osobe koje borave u toj kući ili stanu za odmor.
Vlasnici kuće ili stana za odmor prijavu i odjavu osoba koje borave u kući ili stanu za odmor obavljaju putem sustava eVisitor .
 
Evidencija kuće ili stana za odmor u sustavu eVisitor
Vlasnike kuće ili stana za odmor (vikendaše) te njihove objekte potrebno je evidentirati unutar sustava eVisitor na jednak način kao i sve druge obveznike prijave i odjave. Unosom podataka o vlasniku kuće ili stana za odmor te podataka o njihovim objektima turistička zajednica otvara novog obveznika prijave i odjave turista te plaćanja turističke pristojbe u kategoriji nekomercijalnih obveznika. Nakon evidencije navedenog obveznika unutar sustava eVisitor, turistička zajednica obvezna je vlasniku kuće ili stana za odmor izdati pristupne podatke za pristup sustavu eVisitor.
 
Dokumenti potrebni za evidentiranje vlasnika kuće ili stana za odmor (vikendaša)
 
Za otvaranje obveznika kao vlasnika kuće ili stana za odmor te evidentiranje samog objekta dovoljan je jedan od sljedećih dokumenata:
 
  • kupoprodajni ugovor
  • izvadak iz zemljišnih knjiga
  • rješenje o nasljeđivanju
  • rješenje o utvrđivanju posebnog poreza na kuće/stanove za odmor
  • rješenje o ozakonjenju nezakonito izgrađene zgrade
  • izvadak iz katastara
  • dokaz da je podnesen zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade
  • zbirne evidencije nadležnih tijela (npr. evidencija obveznika plaćanja komunalne naknade, evidencija obveznika plaćanja poreza na kuće i stanove za odmor i dr.)

Način plaćanja turističke pristojbe za vlasnike kuće ili stana za odmor (vikendaše)

Vlasnici kuće ili stana za odmor koji su fizičke osobe mogu izabrati žele li turističku pristojbu za sebe i članove svoje uže obitelji platiti u paušalnom iznosu ili za svako ostvareno noćenje u toj kući ili stanu za odmor. Način plaćanja turističke pristojbe u navedenom slučaju mogu izabrati sami vlasnici obveznici najkasnije do dana 15.07. tekuće godine.

Vlasnici kuće ili stana za odmor za sve ostale osobe (tzv. prijatelji) plaćaju turističku pristojbu za svako ostvareno noćenje u toj kući ili stanu za odmor. U slučaju kad je vlasnik kuće ili stana za odmor pravna osoba, vlasnicima takve kuće ili stana za odmor se ne smatraju osobe ovlaštene za zastupanje te pravne osobe (direktori, članovi uprave, prokuristi i sl.), kao ni osobe koje se nalaze u drugim organima te pravne osobe (članovi nadzornog odbora) niti osnivači/članovi/vlasnici te pravne osobe.
Kod takvih vlasnika (pravnih osoba) ne postoji mogućnost plaćanja turističke pristojbe u paušalnom iznosu, već se ista naplaćuje isključivo po noćenju.
Korištenje stana ili kuće za odmor u vlasništvu pravne osobe za potrebe smještaja i drugih aktivnosti, bez obzira što je pravna osoba platila boravišnu pristojbu za takve osobe, može biti predmet nadzora ovlaštenih tijela u smislu obavljanja djelatnosti te poštivanja poreznih i drugih propisa od strane pravnih osoba koje su vlasnici takvih nekretnina.
 
Iz navedenog proizlazi da se turistička pristojba u slučaju boravka u stanovima ili kućama za odmor koje su u vlasništvu pravne osobe u razdoblju glavne sezone naplaćuje se isključivo po noćenju za sve osobe koje borave u takvom objektu bez prava na umanjenje koje inače u slučaju fizičkih osoba vrijedi za vlasnika i članove uže obitelji, odnosno bez mogućnosti plaćanja paušalnog iznosa.
Obveza plaćanja turističke pristojbe odnosi se isključivo na razdoblje glavne sezone, dok je prijavu i odjavu potrebno vršiti tijekom cijele godine.
 
Oblik plaćanja turističke pristojbe za vlasnike kuće ili stana za odmor (vikendaše)
Vlasnici kuće ili stana za odmor turističku pristojbu uplaćuju putem elektronskog plaćanja na račun utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe. 
 
Paušalno plaćanje turističke pristojbe za vlasnike kuće ili stana za odmor koji su fizičke osobe („vikendaši“)
Vlasnik kuće ili stana za odmor (tzv. „vikendaši“) paušalnu turističku pristojbu može plaćati isključivo za sebe i sve članove uže obitelji koji su državljani europskog gospodarskog prostora. Odabir paušalnog načina plaćanja vlasnik kuće ili stana za odmor može odabrati do 15.07. tekuće godine.
 
Plaćanje turističke pristojbe po noćenju za vlasnike kuće ili stana za odmor (vikendaš)
Turistička pristojba po noćenju plaća se uvijek za sve osobe koje su različite od vlasnika i članova njegove uže obitelji (tzv. „prijatelji“). U slučaju da vlasnik kuće ili stana za odmor do 15.07. tekuće godine nije odabrao da turističku pristojbu za sebe i članove svoje uže obitelji plaća u paušalnom iznosu dužan je do kraja glavne sezone plaćati turističku pristojbu po noćenju i za sebe i članove svoje uže obitelji, uz pravo na umanjenje iste navedeno u sljedećem odlomku.
 
Vlasnik kuće ili stana za odmor turističku pristojbu plaća za sebe i sve članove uže obitelji državljane europskog gospodarskog prostora u razdoblju glavne sezone umanjenu za 70%. Ovo umanjenje ne primjenjuje se ako je vlasnik kuće ili stana za odmor u vlasništvu tvrtke tj. pravne osobe.
Ako vlasnik kuće ili stana za odmor sebe ili nekog od članova svoje obitelji nije evidentirao za plaćanje turističke pristojbe u paušalnom iznosu odnosno nije istu uplatio do 15. srpnja tekuće godine, za te osobe je isto tako dužan plaćati turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju.
Ako vlasnik kuće ili stana za odmor evidentira sebe ili nekog od članova svoje obitelji za plaćanje turističke pristojbe u paušalnom iznosu, a on ili ta osoba nisu boravile u kući ili stanu za odmor tijekom glavne sezone, vlasnik kuće ili stana za odmor nema pravo na povrat tako uplaćene turističke pristojbe u paušalnom obliku niti na bilo kakvo umanjenje koje bi proizlazilo iz takve okolnosti. Izvan razdoblja glavne sezone vlasnik kuće ili stana za odmor nije obvezan plaćati boravišnu pristojbu.
 
Postupak prijave osoba koje borave u kući ili stanu za odmor
Vlasnik kuće ili stana za odmor koji je nositelj korisničkog računa za pristup sustavu eVisitor može samostalno vršiti prijave osoba koje borave u njegovoj kući. Prijavu je moguće unijeti i unaprijed, dakle i prije nego što osoba dođe u kuću ili stan za odmor, a prilikom prijave (najkasnije do 15. srpnja tekuće godine) vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe ili osobe koje su članovi njegove uže obitelji odabrati način plaćanja turističke pristojbe.
 
Prijava stranaca MUP-u u kategoriji vlasnika kuće ili stana za odmor
Za sve osobe za koje postoji obveza prijave MUP-u temeljem Zakona o strancima, ispunjavanjem obrasca prijave turista unutar sustava eVisitor automatski se vrši prijava stranaca MUP-u.

Kontakt