TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TRPANJ

Žalo 7

20240 Trpanj

OIB 21494304082

Direktorica, Eni Nedjeljka Miljak


 

TIJELA TZO TRPANJ

PREDSJEDNIK

Jakša Franković

Dužnost predsjednika Turističke zajednice općine Trpanj obnaša načelnik Općine Trpanj.
 
Predsjednik predstavlja Turističku zajednicu, te je ujedno i predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća. Saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Turističkog vijeća te zajedno s direktoricom Turističke zajednice priprema sjednice. Pokreće i suradnju TZ-a s drugim zajednicama i organizacijama kada je to u interesu Turističke zajednice općine Trpanj i razvoja ovog područja kao turističke destinacije.

TURISTIČKO VIJEĆE

Srećko Kuran

Mila Krajina

Goran Jović

Damjan Tešvić

Nedjeljko Stipeljković

Ruža Rašić

Željan Katić

Jakov Begović

Jakša Franković

Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Turističke zajednice, a broji osam članova koje bira Skupština vodeći računa o tome da u njemu budu predstavnici svih djelatnosti u turizmu općine Trpanj. Kao izvršno tijelo Turističko vijeće priprema materijale za razmatranje na Skupštini, ali i upravlja imovinom Turističke zajednice, imenuje direktora/icu Turističke zajednice, te donosi akte koji nisu u direktnoj ingerenciji Skupštine. Predsjednik Turističke zajednice je ujedno i predsjednik Turističkog vijeća.


SKUPŠTINA

Srećko Kuran

Mila Krajina

Goran Jović

Damjan Tešvić

Nedjeljko Stipeljković

Ruža Rašić

Željan Katić

Jakov Begović

Ante Mastilica

Siniša Roso

Danijel Dabić

Toni Miloslavić

Zorica Pandurica Kučer

Ivan Antunović

Grozdana Kristić

Jasminka Brljević

Petar Slišković

Tomislav Dujmović

Elena Vukasović

Jakša Franković

Najviše tijelo Turističke zajednice općine Trpanj je Skupština koja njome i upravlja, a čine je predstavnici članova. Udio predstavnika članova Zajednice u Skupštini određuje se razmjerno visini udjela pojedinog člana u prihodu TZ-a. Prihod čine uplaćena članarina i 25% boravišne pristojbe. Statutom Turističke zajednice definirano je upravo s obzirom na udio u prihodu koliko će pojedinih predstavnika biti u Skupštini, ali jedan član ne može imati više od 40 posto predstavnika u ovom tijelu. Mandat članovima Skupštine traje četiri godine. Članovi Skupštine donose niz akata, poput plana i programa rada, financijskog plana, razmatraju i donose godišnje izvješće o radu, ali i raspravljaju o najznačajnijim pitanja vezanim uz rad Turističke zajednice. 


O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA
 
Turističke  zajednice su pravne osobe osnovane radi promicanja i unapređenja turizma i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge, odnosno obavljaju djelatnost neposredno povezanu s turizmom. Turistička zajednica ima zakonski određene zadaće, a osnovne su promocija turizma s ciljem povećanja turističkog prometa, poboljšanje uvjeta boravka gostiju  (u smislu implementacije novih turističkih proizvoda, organizacije manifestacija i uređenja mjesta), informativna djelatnost i, općenito, podizanje kvalitete turističkog proizvoda.

 

Kontakt