Još uvijek neiskorišteni investicijski potencijal - perspektive zdravstvenog turizma  u Trpnju

Trpanjska uvala Blace obložena je ljekovitim muljem. Prema rezultatima ispitivanja u zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1969.), Zavoda za fizijatriju u Sarajevu (1966.) i inozemnih institucija, primjena ovog mulja u lječenju različitih reumatskih oboljenja i oboljenja ženskih genitalnih organa mnogo je efikasnija od lječenja muljem u nekim već poznatim lječilištima na Jadranu.

Trpanjski mulj posjeduje mehaničke i kemijske osobine koje ga svrstavaju u grupu ljekovitog mulja, tvz. peloide. Preko 22 tisuće tona tog mulja, boje antracita, koji miriše na sumporovodik, prema procjenama stručnjaka, može osigurati korištenje stotinama godina.
Uvala Blace predstavlja prirodni potencijal koji bi izgradnjom prikladnog objekta omogućio razvoj zdrastvenog turizma kroz čitavu godinu. Uz peloid, Blace posjeduje i ostale prirodne faktore: prirodno lijepa i mirna uvala, more i povoljna klima čini splet prirodnih faktora, koji mogu povoljno utjecati na čovječi organizam, u svrhu lječenja, rekreacije i rehabilitacije. Veliki interes koji u svijetu postoji peloidoterapiju pruža goleme mogućnosti za razvoj zdrastvenog turizma u Trpnju.

 

Galerija slika

Kontakt