PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2013 PLAN 2014 indeks     PLAN 2014/ PLAN 2013 STRUKTURA %
Prihodi od boravišne pristojbe 380.000,00 380.000,00 0,00% 67,86%
Prihodi od turističke članarine 40.000,00 30.000,00 -25,00% 5,36%
Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog 30.000,00 30.000,00 0,00% 5,36%
za programske aktivnosti  30.000,00 30.000,00 0,00% 5,36%
za funkcioniranje turističkog ureda        
Prihodi od drugih aktivnosti 0,00 0,00    
Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) 80.000,00 80.000,00 0,00% 14,29%
Ostali nespomenuti prihodi 30.000,00 40.000,00 33,33% 7,14%
SVEUKUPNO PRIHODI  560.000,00 560.000,00 0,00% 100,00%
RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2013 PLAN 2014 indeks     PLAN 2014/ PLAN 2013 STRUKTURA %
ADMINISTRATIVNI RASHODI 155.000,00 160.000,00 3,20% 100,00%
Rashodi za radnike 85.000,00 85.000,00 0,00% 53,13%
Rashodi ureda 45.000,00 50.000,00 11,10% 31,25%
Rashodi TIC 25.000,00 25.000,00 0,00% 15,63%
Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 0,00 0,00    
DIZAJN VRIJEDNOSTI 95.000,00 108.000,00 13,68% 100,00%
Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) 25.000,00 20.000,00 -20,00% 18,52%
Projekt Volim Hrvatsku 25.000,00 20.000,00 -20,00% 18,52%
Manifestacije 70.000,00 88.000,00 25,71% 81,48%
Kulturno-zabavne 52.000,00 70.000,00 34,62% 79,55%
Sportske manifestacije  10.000,00 8.000,00 -20,00% 9,09%
Ekološke manifestacije 0,00      
Ostale manifestacije 0,00      
Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) 8.000,00 10.000,00 25,00% 11,36%
Novi proizvodi  0,00 0,00    
Potpora razvoju DMK-a 0,00 0,00    
KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI  80.000,00 71.000,00 -11,25% 100,00%
Online komunikacije 25.000,00 30.000,00 20,00% 42,25%
Internet oglašavanje 15.000,00 15.000,00 0,00% 50,00%
Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 10.000,00 15.000,00 50,00% 50,00%
Offline komunikacije 45.000,00 36.000,00 -20,00% 50,70%
Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora 0,00 0,00    
Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…) 10.000,00 6.000,00 -40,00% 16,67%
Brošure i ostali tiskani materijali 25.000,00 25.000,00 0,00% 69,44%
Suveniri i promo materijali 0,00 0,00    
Info table 10.000,00 5.000,00 -50,00% 13,89%
Smeđa signalizacija 10.000,00 5.000,00 -50,00% 7,04%
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 5.000,00 5.000,00 0,00% 100,00%
Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) 0,00 0,00    
Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a 0,00 0,00    
Studijska putovanja 0,00 0,00    
Posebne prezentacije 5.000,00 5.000,00 0,00% 100%
INTERNI MARKETING 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 0,00 0,00    
Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet  0,00 0,00    
Izvješća, planovi.... 0,00 0,00    
Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo) 0,00 0,00    
MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 22.000,00 15.000,00 -31,82% 100,00%
Proizvodnja multimedijalnih materijala 0,00 0,00    
Istraživanje tržišta 0,00 0,00    
Formiranje baze podataka  0,00 0,00    
Suradnja s međunarodnim institucijama 0,00 0,00    
Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 10.000,00 5.000,00 -50,00% 33,33%
Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) 12.000,00 10.000,00 -16,67% 66,67%
POSEBNI PROGRAMI 9.000,00 7.000,00 -22,22% 100,00%
Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena 9.000,00 7.000,00 -22,22% 100,00%
OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) 0,00 0,00    
TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) 114.000,00 114.000,00 0,00% 100,00%
POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren) 0,00 0,00    
SVEUKUPNO RASHODI 480.000,00 480.000,00 0,00% 100,00%
PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) 80.000,00 80.000,00 0,00%  

 

PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2013 PLAN 2014 indeks     PLAN 2014/ PLAN 2013 STRUKTURA %  
RASHODI ZA ZAPOSLENE 110.000,00 110.000,00 0,00% 100,00%  
Plaće zaposlenih ( uključen TIC ) 95.000,00 95.000,00 0,00% 59,37%  
Doprinosi 15.000,00 15.000,00 0,00% 9,37%  
MATERIJALNI RASHODI 13.000,00 15.000,00 115,38% 9,37%  
NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.000,00 1.000,00 0,00% 6,66%  
Dnevnice i putni troškovi u zemlji 1.000,00 1.000,00 0,00% 0,00%  
Dnevnice i putni troškovi u inozemstvu 0,00 0,00 0,00% 0,00%  
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU          
Materijal za čišćenje i održavanje ureda 2.500,00 2.500,00 0,00% 16,66%  
Uredski materijal 4.000,00 5.500,00 137,5 36,66%  
Električna energija 3.500,00 4.000,00 114,28% 2,50%  
REPREZENTACIJA 2.000,00 2.000,00 0,00% 26,66%  
RASHODI ZA USLUGE 25.200,00 27.500,00 109,13% 17,18%  
Usluge HP i telefona 11.000,00 12.000,00 109,09 43,63% 31,25%
Komunalne usluge 3.000,00 3.500,00 116,66 12,72%  
Intelektualne usluge 11.200,00 12.000,00 107,14 43,63% 31,25%
FINACIJSKI RASHODI 2.500,00 3.200,00 128,00 2,00  
Bankovne usluge i usluge Fine 2.500,00 3.200,00 128,00 2,00  
OSTALI RASHODI 4.300,00 4.300,00 0,00 2,69  
Finacijski i ostali rashodi ( osiguranje ureda ) 4.300,00 4.300,00 0 2,69  
UKUPNO 155.000,00 160.000,00 103,22 100,00  

 

Turistička zajednica Općine Trpanj

   Žalo 7, 20250 Trpanj

  +385.20.743.433

   tzo-trpanj@du.t-com.hr