FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU

 

  Financijski plan za 2016.god        
           
           
RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2016 PLAN 2015 indeks     PLAN 2016/ PLAN 2015 STRUKTURA %
1. Prihodi od boravišne pristojbe 380.000,00 380.000,00 0,00% 65,52%
2. Prihodi od turističke članarine 30.000,00 35.000,00 85,71% 5,17%
3. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog 30.000,00 30.000,00 0,00% 5,17%
3.1. za programske aktivnosti  30.000,00 30.000,00    
3.2. za funkcioniranje turističkog ureda        
4. Prihodi od drugih aktivnosti 0,00 0,00 0,00% 0,00%
5. Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) 80.000,00 80.000,00 0,00% 13,79%
6. Ostali nespomenuti prihodi 60.000,00 55.000,00 109,00% 10,34%
  SVEUKUPNO PRIHODI  580,000,00 580.000,00 0,00% 99,99%
RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2016 PLAN 2015 indeks     PLAN 2016/ PLAN 2015 STRUKTURA %
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 180.000,00 180.000,00 0,00% 36,00%
1. Rashodi za radnike 85.000,00 85.000,00 0,00% 47,22%
2. Rashodi ureda 45.000,00 50.000,00 11,11% 27,78%
3. Rashodi TIC 50.000,00 45.000,00 -10,00% 25,00%
4. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 0,00 0,00 0,00% 0,00%
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 120.000,00 120.000,00 0,00% 24,00%
1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) 20.000,00 20.000,00 0,00% 16,67%
1.1. Projekt Volim Hrvatsku 20.000,00 20.000,00 0,00% 100,00%
2. Manifestacije 100.000,00 100.000,00 0,00% 83,33%
2.1. Kulturno-zabavne 73.000,00 73.000,00 0,00% 73,00%
2.2. Sportske manifestacije  10.000,00 10.000,00 0,00% 10,00%
2.3. Ekološke manifestacije 2.000,00 2.000,00 0,00% 2,00%
2.4. Ostale manifestacije 5.000,00 5.000,00 0,00% 5,00%
2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) 10.000,00 10.000,00 0,00% 10,00%
3. Novi proizvodi  0,00 0,00 0,00% 0,00%
4. Potpora razvoju DMK-a 0,00 0,00 0,00% 0,00%
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI  56.000,00 56.000,00 0,00% 11,20%
1. Online komunikacije 21.000,00 21.000,00 0,00% 37,50%
1.1. Internet oglašavanje 10.000,00 10.000,00 0,00% 47,62%
1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 11.000,00 11.000,00 0,00% 52,38%
2. Offline komunikacije 30.000,00 30.000,00 0,00% 53,57%
2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora 0,00 0,00 0,00% 0,00%
2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…) 5.000,00 5.000,00 0,00% 16,67%
2.3. Brošure i ostali tiskani materijali 18.000,00 18.000,00 0,00% 60,00%
2.4. Suveniri i promo materijali 2.000,00 2.000,00 0,00% 6,67%
2.5. Info table 5.000,00 5.000,00 0,00% 16,67%
3. Smeđa signalizacija 5.000,00 5.000,00 0,00% 8,93%
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 10.000,00 10.000,00 0,00% 2,00%
1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) 5.000,00 5.000,00 0,00% 0,14
2. Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a 0,00 0,00 0,00% 0
3. Studijska putovanja 0,00 0,00 0,00% 0
4. Posebne prezentacije 0,00 0,00 0,00% 0
5. PPS - Croatia 365 5.000,00 5.000,00 0,00% 0,14
V. INTERNI MARKETING 5.000,00 5.000,00 0,00% 1,00%
1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 5.000,00 5.000,00 0,00% 100,00%
2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet  0,00 0,00 0,00% 0,00%
3. Izvješća, planovi.... 0,00 0,00 0,00% 0,00%
4. Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo) 0,00 0,00 0,00% 0,00%
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 10.000,00 10.000,00 0,00% 2,00%
1. Proizvodnja multimedijalnih materijala 0,00 0,00 0,00% 0,00%
2. Istraživanje tržišta 0,00 0,00 0,00% 0,00%
3. Formiranje baze podataka  0,00 0,00 0,00% 0,00%
4. Suradnja s međunarodnim institucijama 0,00 0,00 0,00% 0,00%
5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 5.000,00 0,00 -100,00% 0,00%
6. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) 5.000,00 10.000,00 100,00% 100,00%
VII.  POSEBNI PROGRAMI 5.000,00 5.000,00 0,00% 1,00%
1. Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena 5.000,00 5.000,00 0,00% 100,00%
VIII. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) 0,00 0,00 0,00% 0,00%
IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) 114.000,00 114.000,00 0,00% 22,80%
X. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren) 0,00 0,00 0,00% 0,00%
  SVEUKUPNO RASHODI 500.000,00 500.000,00 0,00% 100,00%
  PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) 80.000,00 80.000,00 0,00% 0,00%

 

Turistička zajednica Općine Trpanj

   Žalo 7, 20250 Trpanj

  +385.20.743.433

   tzo-trpanj@du.t-com.hr