FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

 

 

Financijski plan za 2017.god

       
           
           

RB

PRIHODI PO VRSTAMA

PLAN 2017

PLAN 2016

indeks     PLAN 2017/ PLAN 2016

STRUKTURA %

1.

Prihodi od boravišne pristojbe

380.000,00

380.000,00

0,00%

66,66%

2.

Prihodi od turističke članarine

30.000,00

30.000,00

0,00%

5,26%

3.

Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog

30.000,00

30.000,00

0,00%

5,26%

3.1.

za programske aktivnosti

30.000,00

30.000,00

 

 

3.2.

za funkcioniranje turističkog ureda

 

 

 

 

4.

Prihodi od drugih aktivnosti

0,00

0,00

0,00%

0,00%

5.

Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)

70.000,00

80.000,00

87,50%

12,06%

6.

Ostali nespomenuti prihodi

60.000,00

60.000,00

0,00%

10,52%

 

SVEUKUPNO PRIHODI

      570,000,00

580.000,00

0,00%

99,76%

RB

RASHODI PO VRSTAMA

PLAN 2017

PLAN 2016

indeks     PLAN 2017/ PLAN 2016

STRUKTURA %

I.

ADMINISTRATIVNI RASHODI

180.000,00

180.000,00

0,00%

36,00%

1.

Rashodi za radnike

85.000,00

85.000,00

0,00%

47,22%

2.

Rashodi ureda

45.000,00

45.000,00

0,00%

25,00%

3.

Rashodi TIC

50.000,00

50.000,00

0,00%

27,78%

4.

Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

0,00

0,00

0,00%

0,00%

II.

DIZAJN VRIJEDNOSTI

115.000,00

120.000,00

4,35%

24,00%

1.

Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)

15.000,00

20.000,00

33,33%

16,67%

1.1.

Projekt Volim Hrvatsku

20.000,00

20.000,00

0,00%

100,00%

2.

Manifestacije

100.000,00

100.000,00

0,00%

83,33%

2.1.

Kulturno-zabavne

73.000,00

73.000,00

0,00%

73,00%

2.2.

Sportske manifestacije

10.000,00

10.000,00

0,00%

10,00%

2.3.

Ekološke manifestacije

2.000,00

2.000,00

0,00%

2,00%

2.4.

Ostale manifestacije

5.000,00

5.000,00

0,00%

5,00%

2.5.

Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)

10.000,00

10.000,00

0,00%

10,00%

3.

Novi proizvodi

0,00

0,00

0,00%

0,00%

4.

Potpora razvoju DMK-a

0,00

0,00

0,00%

0,00%

III.

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

61.000,00

56.000,00

-8,20%

11,20%

1.

Online komunikacije

21.000,00

21.000,00

0,00%

37,50%

1.1.

Internet oglašavanje

10.000,00

10.000,00

0,00%

47,62%

1.2.

Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

11.000,00

11.000,00

0,00%

52,38%

2.

Offline komunikacije

35.000,00

30.000,00

-14,29%

53,57%

2.1.

Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

0,00

0,00

0,00%

0,00%

2.2.

Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…)

5.000,00

5.000,00

0,00%

16,67%

2.3.

Brošure i ostali tiskani materijali

18.000,00

18.000,00

0,00%

60,00%

2.4.

Suveniri i promo materijali

2.000,00

2.000,00

0,00%

6,67%

2.5.

Info table

10.000,00

5.000,00

-50,00%

16,67%

3.

Smeđa signalizacija

5.000,00

5.000,00

0,00%

8,93%

IV.

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

10.000,00

10.000,00

0,00%

2,00%

1.

Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)

5.000,00

5.000,00

0,00%

0,14

2.

Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a

0,00

0,00

0,00%

0

3.

Studijska putovanja

0,00

0,00

0,00%

0

4.

Posebne prezentacije

0,00

0,00

0,00%

0

5.

PPS - Croatia 365

5.000,00

5.000,00

0,00%

0,14

V.

INTERNI MARKETING

5.000,00

5.000,00

0,00%

1,00%

1.

Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)

5.000,00

5.000,00

0,00%

100,00%

2.

Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet

0,00

0,00

0,00%

0,00%

3.

Izvješća, planovi....

0,00

0,00

0,00%

0,00%

4.

Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)

0,00

0,00

0,00%

0,00%

VI.

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

10.000,00

10.000,00

0,00%

2,00%

1.

Proizvodnja multimedijalnih materijala

0,00

0,00

0,00%

0,00%

2.

Istraživanje tržišta

0,00

0,00

0,00%

0,00%

3.

Formiranje baze podataka

0,00

0,00

0,00%

0,00%

4.

Suradnja s međunarodnim institucijama

0,00

0,00

0,00%

0,00%

5.

Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

10.000,00

5.000,00

-50,00%

50,00%

6.

Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)

0,00

5.000,00

#DIV/0!

50,00%

VII.

POSEBNI PROGRAMI

5.000,00

5.000,00

0,00%

1,00%

1.

Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena

5.000,00

5.000,00

0,00%

100,00%

VIII.

OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)

0,00

0,00

0,00%

0,00%

IX.

TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)

114.000,00

114.000,00

0,00%

22,80%

X.

POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)

0,00

0,00

0,00%

0,00%

 

SVEUKUPNO RASHODI

500.000,00

500.000,00

0,00%

100,00%

 

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)

70.000,00

80.000,00

14,29%

0,00%

 

Turistička zajednica Općine Trpanj

   Žalo 7, 20250 Trpanj

  +385.20.743.433

   tzo-trpanj@du.t-com.hr