TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TRPANJ
Žalo 7, 20240 TRPANJ, HRVATSKA, tel: +385 (0)20 743 433, Fax 743-920
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. www.tzo-trpanj.hr
 
Trpanj,07.03.2016.
 

Izvješće Nadzornog odbora Turističke zajednice općine Trpanj o obavljenom nadzoru izvršenja Programa rada i Financijskog plana za razdoblje 01.01.-31.12.2015.

 
Nazočni članovi NO: Vesna Butirić, Romana Karla Šegetin  i Renata Jelavić
Ostali nazočni: Eni Miljak, direktorica TZO Trpanj
Odsutni član: 
 

Temeljem članka 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i članka 33. Statuta TZO Trpanj, Nadzorni odbor je na svojoj 4. sjednici, održanoj dana.   07.   Ozujak,   2016. u prostorijama Zajednice, razmatrao:

 

1.    Vođenje poslova TZO Trpnja

2.    Materijalno i Finacijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima TZO Trpnja

3.    Izvještaj o ostvarenom Programu rada i Finacijskom planu za 2015

4.    Pitanje i prijedlozi

Temeljem provedenog nadzora, uvida u dokumentaciju i diskusije članova Nadzornog odbora doneseni su slijedeći zaključci:

 

1. VOĐENJE POSLOVANJE TZO TRPNJA

1.1.     TZO Trpanj posluje u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju        hrvatskog turizma (NN 152/08), te je za redovno poslovanje usvojila slijedeće dokumente:

-      Statut je objavljen u Službenom glasniku Službenom glasniku Dubrovačko neretvanske županije broj 08. Od 02.07.2010.

-      Poslovnik o radu Skupštine donesen je 27.11.2012.

-      Poslovnik o radu Turističkog vijeća donesen je 03.10.2012.

-      Poslovnik o radu Nadzornog odbora donesen je 15.11.2012

-      Pravilnik o djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu TU TZO Trpnja donesen je 29.06.2011.

 

1.2.   TZO Trpanj poslovanje u 2015. organizira  temeljem donešenog Programa rada i        Finacijskog plana za 2015.

-      Program rada i Financijski plan za 2015. donešen je na 3. sjednici Skupštine TZO Trpnja održanoj 18.12.2015.

-      Prijedlog zajedničkog korištenja 30%sredstava od boravišne pristojbe između Općine Trpanj i TZO Trpanj usvojen je na 03.sjednici Skupštine TZO Trpnja održane 18.12.2015.

 

1.3.    TZO Trpanj na 02. sjednici Skupštine održanoj 10.03.2015. sukladno  zakonskim        odredbama donijela je slijedeća izvješća:

-      Usvajanje zapisnika sa 1. Sjednice Skupštine TZ

-      Izviješće Nadzornog odbora za 2014

-      Izvješće o radu Turističkog vijeća

-      Izvješće o ostvarenom Programu rada i Finacijskom Planu za 2014.

-      Informacije, pitanja i prijedlozi

          Sva izvješća su pripremljena  u propisanim rokovima.

 

1.4.    Članovi Turističkog vijeća TZO Trpnja izabrani su na osnivačkoj skupštini 02.06.2014. TZO Trpnja.           Dužnost predsjednika Turističkog vijeća obnaša Jakša Franković.

          Do 31.12.2015 održane su 7 sjednice:

·         12.08.2014.održana je 01. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

1.       PPS pilot project – PPS destinacija otok Korčula i poluotok Pelješac

2.       Razno

                 .  26.10.2014. održana je 02.sjednica sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje zapisnika s 01.sjednice Turističkog vijeća

2.    Poslovnik Turističkog vijeća TZO Trpnja

3.    Izvješće o radu do 30.09.2014

4.    Financijski izvještaj do 30.09.2014

5.    Prijedlog Programa rada za 2015

6.    Prijedlog Finacijskog plana za 2015

7.    Informacije pitanja i prijedlozi

                .  12.12.2014. održana je 03.sjednica sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje zapisnika s 02.sjednice Turističkog vijeća

2.    Izvješće Nadzornog odbora od 01.01.-30.09.2014

3.    Rebalans finacijskog plana za 2014

4.    Zajednički plan općine i TZO Trpanj o načinu korištenja sredstava boravišne pristojbe

5.    Razno

                .  24.02.2015. održana je 04.sjednica sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje zapisnika s 03.sjednice Turističkog vijeća

2.    Izvješće o radu direktora

3.    Izvješće o ostvarenom Programu rada i Finacijsko planu za 2014.

4.    Razno

                .  12.10.2015. održana je 05.sjednica sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje zapisnika s 04.sjednice Turističkog vijeća

2.    Finacijski izvještaj do 30.09.2015

3.    Izvještaj o proteklj sezoni i smjernice za izradu plana 2016.g.

4.    Razno

                .  27.10.2015. održana je 06.sjednica sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje zapisnika s 05.sjednice Turističkog vijeća

2.    Prijedlog Programa rada za 2016.g

        3.    Prijedlog Finacijskog Plana za 2016.

                                      4    .Zajednički plan općine i TZO Trpanj o načinu korištenja sredstava boravišne pristojbe

                                      5.    Razno

              .  10.12.2015. održana je 07.sjednica sa sljedećim dnevnim redom:

1.     Usvajanje zapisnika s 06.sjednice Turističkog vijeća

2.    Izvješće Nadzornog odbora od 01.01.-30.09.2015.g

3.    Rebalans Finacijskog plana za 2015.g

4.   Razno

 

Za sve sjednice Turističkog  vijeća poslani su pisani pozivi članovima, kao i pisani prilozi za pojedine točke dnevnog reda.

Sjednice Turističkog vijeća vode se pod brojem koji teče za mandatno razdoblje, što je usvojeni standard.

Na svim sjednicama Turističkog vijeća usvaja se zapisnik s prethodne sjednice.

Zapisnici sadrže sve elemente propisane Poslovnikom o radu Turističkog vijeća, te je u zapisniku naveden detaljni sadržaj rasprave za svaku točku dnevnog reda.

Zapisnici su potpisani od strane svih osoba predviđenih Poslovnikom o radu turističkog vijeća.

Zapisnici s pripadajućim pisanim materijalima odloženi su u dokumentaciji Turističke zajednice.

Turističko vijeće podnijelo je Skupštini izvješće o svom radu na 02.sjednici održanoj 10.03.2015.

Direktorica TU podnijela je pisano izvješće o svom radu Turističkom vijeću na 04. sjednici održanoj 24.02.2015.

 

1.5.    Članovi skupštine izabrani su na Osnivačkoj Skupštini 02.06.2014. Dužnost predsjednika TZ           obnaša Jakša Franković. Skupština ima 21 člana.

          Do 01.12.2015. Skupština je održala tri sjednice.

·         19.02.2014. održana je 01. sjednica redovne Skupštine TZO Trpanj sa slijedećim dnevnim redom:

1.            Usvajanje zapisnika sa izborne skupštine

2.            Razrješenje starog i biranje novog člana u Skupštinu

3.            Poslovnik o radu Skupštine

4.            Izvješće Nadzornog odbora od 1.1.-30.09.2014

5.            Rebalans Finacijskog plana za 2014.g.

6.            Usvajanje Programa rada za 2015.g.

7.            Usvajanje Finacijskog plana za 2015

8.            Zajednički Plan općine Trpanj i TZO Trpanj o načinu korištenja sredstava boravišne pristojbe

9.            Razno

·         10.03.2015. održana je 02. sjednica redovne Skupštine TZO Trpanj sa slijedećim dnevnim redom:

1.            Usvajanje zapisnika sa 01. redovne Skupštine

2.            Izvješće Nadzornog odbora od 1.1.-31.12.2014

3.            Izvještaj o radu Turističkog vijeća

4.            Izvještaj o ostvarenom Programu rada i Finacijskom planu za 2014.

5.            Razno

·         18.12.2015. održana je 03. sjednica redovne Skupštine TZO Trpanj sa slijedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje zapisnika sa 02. redovne Skupštine

2.    Razriješenje starog i biranje novog člana u Skupštinu

3.    Izvješće Nadzornog odbora od 1.1.-30.09.2015

4.    Rebalans Finacijskog plana  za 2015

5.    Usvajanje Programa rada za 2015.g

6.    Usvajanje Finacijskog Plana za 2015.g

7.    Zajednički plan općine Trpanj i TZo Trpanj o načinu korištenja sredstava boravišne pristojbe

8.    Razno

 

          Za sjednicu Skupštine poslani su pisani pozivi članovima, kao i pisani prilozi   

         za pojedine točke dnevnog reda.

          Sjednice Skupštine  vode se pod brojem koji teče za mandatno razdoblje,

          što je usvojeni standard.

          Na svim sjednicama Skupštine usvaja se zapisnik s prethodne sjednice.

          Zapisnici sadrže sve elemente propisane Poslovnikom o radu Skupštine, te

          je u    zapisniku naveden detaljni sadržaj rasprave za svaku točku dnevnog

          reda.

          Zapisnici su potpisani od strane svih osoba predviđenih Poslovnikom o radu      Skupštine.

          Zapisnici s pripadajućim pisanim materijalima odloženi su u dokumentaciji        Turističke zajednice.

 

1.6.    Članovi Nadzornog odbora izabrani su na Osnivačkoj sjednici Skupštine TZ održane  održane 02.06.2014 TZ DNŽ za svog predstavnika u NO imenovala je gospođu Renatu Jelavić.  Dužnost predsjednika NO obnaša gđa.Romana Karla Šegetin. Zadnja sjednica NO bila je 04.11.2015 .

·         26.11.2014. održana je 1.sjednica NO sa slijedećim dnevnim redom:

1.           Utvrđivanje mandata članovima Nadzornog odbora

2.           Izbor predsjednika NO TZO Trpnja

3.           Poslavnik Nadzornog odbora TZO Trpnja

4.           Vođenje poslova TZO Trpnja

5.           Finacijski izvještaj do 30.09.2014.

               6.       Pitanja i prijedlozi.

·         27.02.2014. održana je 2.sjednica NO sa slijedećim dnevnim redom:

             1.       Usvajanje zapisnika sa 01 sjednice Nadzornog odbora

             2.       Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima TZO 

          Trpnja.

           3.       Izvršenje i provođenje Programa rada i Financijskog plana za 2014

          4.       Pitanja i prijedlozi.

·         04.11.2015. održana je 3.sjednica NO sa slijedećim dnevnim redom:

         1.       Usvajanje zapisnika sa 02 sjednice Nadzornog odbora

        2.       Vođenje poslova TZO Trpnja

                  Finacijski izvještaj do 30.09.2015

       3.       Pitanja i prijedlozi.

Za sve sjednice nadzornog odbora poslani su pisani pozivi članovima Nadzornog odbora, kao i pisani prilozi za pojedine točke dnevnog reda.Zapisnici sa sjednica Nadzornog odbora potpisani su od strane presjednice nadzornog odbora.

 

2.MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA TURISTIČKE ZAJEDNICE

 

      2.1.    Izvršenje Programa rada za 2015. godinu u skladu je s postavljenim     ciljevima i      planiranim aktivnostima prema programu rada donesenom na 3. sjednici Skupštine TZO Trpnja održanoj  18.12.2015, te zaključcima Turističkog vijeća TZO Trpnja.

 

     2.2.    Nadzorni odbor konstatira da je materijalno financijsko poslovanje TZO Trpnja           vođeno u skladu s Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 10/08) i    Zakonom o računovodstvu (NN 109/07). Na osnovu izvješća za razdoblje siječanj-prosinac 2015 proizlazi i sljedeći finacijski rezultat.                       

                                      Ukupni prihodi:  513.618,00 kn

                                      Ukupni rashodi: 479.760,00 kn

                      Višak  prihoda:    33.858,00 kn

 

Na osnovu izvještaja za razdoblje siječanj-prosinac 2015 , Turistička

zajednica ostvarila je višak prihoda u iznosu od 33.858,00 kn.

          Nadzorni odbor je suglasan da se višak prihoda nad rashodima koristi za

          redovno poslovanje.

Prihodi su grupirani na slijedeći način:

 

                             -        prihodi po posebnim propisima  372.639,00 kn

                             -        prihodi od imovine                        112,00 kn  

                             -        prihodi od članarine                     38.497,00 kn

                             -         prihodi od donacija                     95.170,00 kn

                             -   ostali prihodi   (bankomat )             7.200,00 kn                                          

 

  Rashodi su grupirani na slijedeći način:

 

                             -        rashodi za radnike              124.075,00  kn

                             -        materijalni rashodi              231.328,00   kn

                             -        rashodi amortizacije              -                kn

                             -        financijski rashodi               2.726,00   kn

                             -        ostali rashodi                      110.631,00  kn

                             -        donacije                              11.000,00  kn

                                

2.3.    Trošenje sredstava je u skladu s programom rada za 2015., a sve izmjene su usuglašene na sjednicama Turističkog vijeća i potkrijepljene odlukama, odnosno zaključcima u zapisniku.

          Potpisnici dokumentacije platnog naloga su Eni Miljak, direktorica TU ,Jakša Franković predsjednik .           

          TZO Trpanj raspolaže sa žiro računom otvroenim kod HPB banke., broj HR3023900011100914993 temeljem Ugovora o otvaranju i vođenju kunskog računa od dana 08. lipanj 2015.

 

2.4.     Financijsko izvješće  čine: izvještaj o prihodima i rashodima       i bilanca neprofitnih  organizacija za razdoblje 01.01. - 31.12.2015.

 

2.5.   Ured Turističke zajednice smješten je u ulici Žalo7 u Trpnja koji je u

          vlasništvu TZO Trpnja o čemu se u Turističkom uredu nalazi

          dokumentacija koja to potvrđuje.

           U naprijed navedenom Turističkom uredu Turistička zajednica

           obavlja zadaću Turističko -  informativnog centra. U svom vlasništvu TZO

            Trpnja posjeduje i

            č.z.133 m2 Pod Gradini o čemu se u Turističkom uredu nalazi

           dokumentacija koja to potvrđuje..

         

          Radno vrijeme turističkog ureda u razdoblju do 01.06.2014.do 01.10.2014

            je od 08:00 - 20:00 svaki dan, ostali dio godine radno vrijeme Turističkog

           ureda je 08.00-14.00 sati od ponedeljka do petka.

 

            Za sve članove osigurana je nesmetana web prijava turista.

 

          Direktorica TU, Eni Miljak, VŠS diploma Sveučilišta u Dubrovniku. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor direktora donesena je 09. sjednici Turističkog     vijeća održanoj dana 30.03.2008., natječaj je objavljen u Službenom glasniku Dubrovačko neretvanske županije  broj 06/08. o čemu postoji odgovarajuća dokumentacija. Direktorica TU        imenovana je na 10.sjednici Turističkog vijeća 22.05.2008.

          Direktorica TU, sukladno zakonskim izmjenama, od 01.08.2011. ima Ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

          Direktorica TU, temeljem statutarne odredbe, pismeno godišnje izvještava Turističko vijeće o svome radu, te o radu TU.

          Direktorica TU, podnijela je pisano izvješće o svome radu i radu TU, na 04. sjednici Turističkog vijeća održanoj 24.02.2015.

          Direktorica TU potpisala je izjavu kojom izjavljuje da ne postoje okolnosti koje   dovodi  u skuob interesa sukladno odredbama člana 24. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).

          Izjava je pohranjena u Glavnom uredu HTZ.

                                                             

          Turistička zajednica redovito vodi evidenciju prisutnosti na radu.

            Turistička zajednica Općine Trpanj ( OIB: 21494304082 ) sa sjedištem u Trpnju , Žalo 7 upisuje se u Upisnik turističkih zajednica s danom 24.09.2012.godine pod upisnim brojem 216, kao pravni sljednik Turističke zajednice Općine Trpanj koja je upisana u Upisnik Turističkih zajednica Ministarstva turizma pod upisnim brojem 254, list broj 295, stranica A, KLASA: 334-03/97-03/37, URUDŽBENI BROJ : 529-02/97-02 od 24.studenoga 1997.godine.

            Turistička zajednica općine Trpanj registrirana je i upisana u upisnik neprofitnih  organizacija, Rno.br 0078034 na adresi Žalo 7 u Trpnju od 25..kolovoza 2009. godine.

         

          Direktorica  TU udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u TU TZO, G, Ž i GU HTZ (NN 134/98, 23/99, 138/99, 28/00, 98/00, 9/03, 136/05, odnosno NN 110/10)

             Turistička zajednica općine Trpanj donjela je Pravilnik o djelokrugu , organizaciji , sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu  Turističkog ureda od 29.06.2011.godine u kojem su propisana sljedeća radna mjesta :

               .- Direktor turističkog ureda – 1 izvršitelj

               -Turistički informator – 1 izvršitelj

 

          Nadzorom je utvrđeno da se poslovanje TU TZO Trpanj vodi u skladu sa svim važećim propisima, te u skladu sa svim donesenim odlukama tijela TZOTrpanj.

 

3. IZVRŠENJE I PROVEDBA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE

 

          3.1.    Prijedlog godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2016., Turističko vijeće       usvojilo je na 06. sjednici održanoj 27.10.2015.a Skupština ga je usvojila na svojoj 03.sjednici 18.12.2015.g.

                  

          3.2.    Program rada i financijski plan usvojeni su u propisanim rokovima.

 

          3.3.    Godišnji program rada i financijski plan sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane      zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje sukladno članku 62. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08

         

          3.4.    programom rada detaljno su definirani prihodi

                   -        boravišne pristojbe

                   -        turističke članarine

                    -        prihodi iz Proračuna Općine Trpanj

                   -        prijenos prihoda prethodne godine

                    -       ostali nespomenuti prihodi             

 

          3.5     programom rada definirani su i rashodi:

                   -        Administrativni rashodi

                   -        Dizajn vrijednosti

                   -        Komunikacija vrijednosti

                   -        Distribucija i prodaja vrijednosti

                   -        Prodaja, promocija, distribucija

                   -        Interni marketing

                   -         Marketinška infrastruktura

                   -         Posebni programi

                   -         Ostalo

                   -        Transfer sredstava

                            

          3.6.    Sve planirane aktivnosti za ovo razdoblje izvršene su prema planiranoj dinamici.

 

          3.7.    Finacijsko izvješće do 31.12.2015  sastavni je dio ovog izvješća.

  

4. MIŠLJENJA I SAVJETI O MOGUĆEM POBOLJŠANJU PROVEDBE RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE

 

Članovi Nadzornog odbora su razmotrili vođenje poslova TZO Trpnja i nemaju nikakvih primjedbi.

 

Predsjednik  Nadzornog odbora TZO Trpnja

 

      Romana Karla Šegetin

Turistička zajednica Općine Trpanj

   Žalo 7, 20250 Trpanj

  +385.20.743.433

   tzo-trpanj@du.t-com.hr