TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TRPANJ

     

IZVJEŠĆA

-         O OSTVARENOM PROGRAMU RADA

-         IZVRŠENOM FINACIJSKOM PLANU ZA 2015 GODINU

Trpanj, Veljača 2016

 

UVOD

Program rada i financijski plan turističke zajednice općine Trpanj za 2015. je sljedeći:

Rebalans finacijskog plana napravljen je 18.12.2015.Turistički promet je u odnosu na 2014.rastao  za 5% te je ostvareno  136.579 noćenja .

Analizom planiranog i ostvarenog prema programu rada, vidjeti ćete iz izvješća da je većina planiranih radnji ostvarena , a odrađen je i značajan dio neplaniranih aktivnosti važnih za daljnji razvoj turizma.Dio planiranih aktivnosti je izmjenjen rebalansom plana u prosincu 2015.

I u programu rada i finacijskom planu težište je bilo stavljeno na podizanje kvalitete destinacije, te na podizanje kvalitete marketinškog pristupa tržištu, stoga vjerujem da će kontinuirano ulaganje u image destinacije donijeti  dugoročnu korist turizmu općine Trpanj.

Do 31.12.2015. u općini Trpanj je ostvareno 17.006 dolazaka i 136.579 noćenja. U ovoj godini zabilježen je rast broja noćenja. U srpnju i kolovozu zabilježena je potpuna iskorištenost kapaciteta , dok je razdoblje izvan srpnja i kolovoza još uvijek raspoloživo za ostvarivanje puno boljih fizičkih pokazatelja turističkog prometa na našem području.

Do 31.12.2015 naplaćeno je 594.439,96 kn od ukupnog zaduženja za boravišnu pristojbu od 606.402,25 kn .Nenaplaćena potraživanja za 2015 godinu su 11.962,29 kn  a razdoblja prije 2015  po osnovi naplate boravišne pristojbe iznose 6.106,00 kn 

ANALIZA POSLOVANJA TZO TRPNJA U 2015

1.ANALIZA RADA

         Zbog potrebe ureda  u 2015.godini tiskani su sljedeći materijali :

Fun Hunter -vodič Pelješca i  plakati kulturnog ljeta .TZO  Trpanj u svom uredu je imala na raspolaganju i  prospekte Pelješac –vinsko carstvo , image brošuru Pelješca, turističku mapu DNŽ (Explore-Dalmatia.com) ,županijsku informativnu kartu (Partner doo), monografiju Pelješca i promidžbene materijale prosljeđene  iz skladišta HTZ-a kao i sve ostale letke donesene od strane naših članova.

        U 2014.godini izrađena je nova platforma web stranice te se kroz 2015.godini vršilo nadopunjavanje kao i redovno  ažuriranje turističke ponude te svih događanja.

       Oglašavali smo se u privrednim vodičima , Hot spot-južna Dalmacija,  te smo provodili  aktivnosti na najznačajnijim društvenim mrežama-Facebook,Twitter i Youtube.

Ured Turističkog ureda u Trpnju otvoren je cijelu godinu ,a od lipnja  do listopada organizirali smo cjelodnevni rad Turističkog ureda(08:00-20:00).U sklopu toga organizirali smo informativnu službu,prijavu i odjavu gostiju ,te statističku obradu podataka.

Našim privatnim iznajmljivačima i dalje je omogućena  besplatna prijava i odjava gostiju putem on-line prijave.

 

2.FINACIJSKO IZVJEŠĆE O POSLOVANJU

 

Bruto ostvareni prihodi do 31.12.2015 u odnosu na završne podatke iz 2014.godine ukazuju na rast ovogodišnjeg prihoda po osnovi boravišne pristojbe i ostalih prihoda. Po osnovi naplate turističke članarine , očekujemo od Porezne uprave čija je zakonska obveza utvrđivanje i obveznika plaćanja turističke članarine i naplata dugovanja po istoj osnovi da će ažurnim radom naplatiti zaostatke iz ove i prethodnih godina. Ostali prihodi u ovoj razradi odnose se u većem iznosu na prihode od općine Trpanj, Županije Dubrovačko-neretvanske ,Turističke zajednice županije  , Lučke uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva turizma. U ostalim prihodima se nalazi i mjesečna premija koju isplaćuje OTP banka za usluge zakupa prostora za bankomat u prostoriji turističkog ureda.

Tablica 1. Bruto prihodi pregled 2014 - 2015

 

31.12.2014

31.12.2015

index

Razlika15-14

B.pristojba

582.118,60

594.439,96

 102

12.321,36

Turist.članarina

68.642,92

  61.189,03

   89

-7.453,89

Ostali prihodi

  65.454,00

  102.449,12

  157

36.995,12

Ukupno

716.215,52

 758.078,11

  106

41.862,59

 

U tablici broj 1. Navedeni su bruto prihodi TZO Trpnja u protekle 2 godine. Iz tablice razvidno da je bruto prihod TZO Trpnja veći 2015 u odnosu na 2014. 

Tablica 2. Finacijsko izvješće

 

2014

2015

INDEX 15/14

PRIHODI

474.224,00

513.618,00

108,30

Boravišna pristojba

368.818,17

372.639,00

101,00

Članarina TZ

  39.952,00

38.497,00

 96,40

Prihodi od sufinaciranja

  45.453,05

82.370,00

181.22

Prihodi iz proračuna općine

 20.000,00

20.000,00

100,00

Ostali prihodi ( kamate)

      144,00

  112,00

  77,77

RASHODI

515.739,00

479.760,00

  93

Plaće zaposlenih ( uključen TIC )

79.220,00

  80.722,00

101,09

Ostali rashodi za radnike

23.832,00

26.461,00

111

Doprinosi na plaće

17.061,00

 16.892,00

 99

Naknade troš. Zaposl. + stručna liter.

  1.423,00

   8.004,00

562

Usluge telefona i pošte

   8.608,26

    8.738,00

101,5

Usluge promiđbe i informiranja

124.338,00

125.545,00

101

Komunalne usluge

    9.109,00

   2.807,00

  30,1

Intelektualne i osobne usluge

  22.369,00

12.000,00

115,70

Računalne usluge

   9.956,00

23.684,00

237,90

Ostale usluge

  12.370,00

14.000,00

 11,30

Uredski materijal i ostali mat. Rashodi

  32.388,00

25.819,00

 80

Električna energija

    4.010,00

 5.807,00

145

Sitni inventar

    9.105,00

-

-

Premija osiguranja

    1.420,00

1.450,00

102

Reprezentacija

    8.797,00

1.060,00

 12

Rashodi amortizacije

   

 

 

Finacijski rashodi

   3.641,00

  2.726,00

 75

Tekuće donacije

    2.500,00

 11.000,00

440

Transfer Boravišne pristojbe

111.451,00

110.631,00

100

Ostali nespomenuti rashodi

      1.060,00

-

-

Usluge tek.inves.održavanja

   45.081,00

 15.014,00

34

 

2.ANALIZA NAPLATE BORAVIŠNE PRISTOJBE

 

Tablica 3. Naplata boravišne pristojbe po mjestima

Mjesto

31.12.2014

31.12.2015

Index 15/14

Udio 2014

Udio 2015

Trpanj

553.641,40

565.582,96

102,16

95,10

95,13

G.Vrućica

       700,00

        426,00

   60,85

  0,12

  0,07

D.Vrućica

11.235,00

 11.415,00

101.60

  1,93

 1,92

Duba

16.542,20

17.137,00

103,59

  2,84

 2,88

UKUPNO

582.118,60

594.560,96

102,14

  100%

 100%

 

 U tablici 3. je dana razrada prihoda boravišne pristojbe po mjestima za 2014 i 2013 godinu

Tablica 4. Zbirno izvješće o naplati boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.-31.12.2015

TZO TRPANJ

Ostvareni broj noćenja u 2015

Ukupan iznos obveze B.P u 2015

Uplaćeni iznos B.P za 2015

Neuplaćeni iznos B.P za 2015

Dug po B.P iz razdoblja prije 2015

Uplaćeni dug po B.P. iz razdoblja prije 2015

Ostatak duga po B.P iz razdoblja prije 2015

Sveukupna uplaćena B.P do 31.12.2015

Ukupan dug po B.P na dan 31.12.2015

Privatni smještaj -paušal

47.176

225.370,00

224.170,00

1.200,00

6.106,00

0,00

6.106,00

221.970,00

7.306,00

Privatni smještaj po prijavi

 8.287

43.060,00

43.109,50

   -49,50

0,00

0,00

0,00

43.109,50

   -49,00

Prijatelji

15.301

67.973,90

67.609,30

  364,60

320,00

320,00

0,00

67.929,30

   364,60

Vikendaš

7.559

35.246,80

34.586,90

  659,90

420,20

420,20

0,00

35.007,10

   659,90

Auto kamp -paušal

6.769

3.600,00

3.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.600,00

  -442,25

Hotel Faraon

36.475

193.938,10

183.829,56

10.108,54

0,00

0,00

0,00

183.829,56

10.108,54

Auto kamp po prijavi

4.216

24.520,00

24.399,00

121,00

0,00

0,00

0,00

24.399,00

    121,00

 

Vikendaš paušalac

10.796

12.693,45

13.135,70

-442,25

0,00

0,00

0,00

13.135,70

  -442,25

 

UKUPNO

136.579

606.402,25

594.439,96

11.962,29

6.846,20

740,20

6.106,00

592.980,16

18.068,29

 

Tablica 5. Zbirno izvješće o naplati boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.-31.12.2014

TZO TRPANJ

Ostvareni broj noćenja u 2014

Ukupan iznos obveze B.P u 2014

Uplaćeni iznos B.P za 2014

Neuplaćeni iznos B.P za 2014

Dug po B.P iz razdoblja prije 2014

Uplaćeni dug po B.P. iz razdoblja prije 2014

Ostatak duga po B.P iz razdoblja prije 2014

Sveukupna uplaćena B.P do 31.12.2014

Ukupan dug po B.P na dan 31.12.2014

Privatni smještaj -paušal

45.395

227.170,00

227.170,00

0,00

24.543,00

1.900,00

22.643,00

229.070,00

22.643,00

Privatni smještaj po prijavi

 8.044

 41.632,35

41.632,35

0,00

0,00

0,00

0,00

41.632,35

0,00

Prijatelji

13.184

59.758,60

59.293,20

 465,40

1.147,00

827,00

320,00

60.120,20

785,40

Vikendaši

  7.055

31.833,85

31.063,10

 267,90

    522,75

102,55

420,20

31.668,50

688,10

Auto kamp -paušal

 6.516

3.600,00

  3.600,00

 

0,00

   468,45

468,45

0,00

13.531,55

0,00

Hotel Faraon

34.898

179.332,50

179.332,50

0,00

0,00

0,00

0,00

179.332,50

0,00

Auto kamp po prijavi

 4.080

 41.632,35

 26.461,50

0,00

0,00

0,00

0,00

26.461,50

0,00

 

Vikendaš paušalac

10.724

13.063,10

  13.063,10

0,00

0,00

0,00

0,00

3.600,00

0,00

 

UKUPNO

129.896

582.851,90

582.118,60

733,30

26.681,12

3.298,00

23.383,20

585.416,60

24.116,50

 

U prethodne dvije tablice 4 i 5 navedena je naplata boravišne pristojbe prema svim subjektima u razdoblju 2014 i 2015. Radi analize boravišne pristojbe , razrađena su noćenja po pojedinom subjektu i njihov udio u ukupnom turističkom prometu. Na taj način može se pratiti rast, odnosno pad broja noćenja pojedinih subjekata uz kojih je posljedično vezano i plaćanje boravišne pristojbe za noćenja ostvarena na području općine Trpanj. Značajno je primjetiti da je u 2015 ostvaren rast broja noćenja za 5 %, odnosno za ukupno 6.683 noćenja. Kao što je vidljivo u tabeli Zbirno izvješće o naplati boravišne pristojbe dug je 18.068,29 kn.

 

3. ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA

 

U tablici broj 6 i 7 napravljena je analiza turističkog prometa za 2014 i 2015 prema emitivnim zemljama i receptivnim mjestima na području općine Trpanj.

Tablica broj 6. Top zemlje po dolascima

Zemlje

Dolasci 2014

Noćenja 2014

Udio 2014 u noćenjima

Dolasci 2015

Noćenja 2015

Udio 2015 u noćenjima

Index 15/14

noćenja

15-14

Češka

3322

26627

20,50

2977

 25167

18,42

  94,51

 -1460

Poljska

2552

20711

15,94

2515

 20685

15,14

  99,87

   -26

BiH

4140

27445

21,13

4101

27694

20,27

100,90

 249

Hrvatska

1787

15275

11,76

1687

13472

 9,86

  88,19

 -1803

Njemačka

 950

  7811

  6,01

  873

  8036

  5,88

  68,14

-7239

Slovenija

1360

  9728

  7,49

  810

  6709

  4,91

102,88

-3019

Francuska

 225

  1424

  1,09

 1482

 12634

  9,25

  887,22

 11210

Ostale zemlje

2657

20875

16,07

2561

22182

16,24

 106,26

1307

Ukupno

16.988

129,896

100%

17006

136.579

100%

105,15

6683

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica broj 7. Dolasci i noćenja po mjestima

Mjesto

Dolasci 2014

Noćenja

2014

Dolasci 2015

Noćenja

2015

index

Trpanj

15.153

114,118

15.132

119,284

 104,52

G.vrućica

        21

        253

        23

        232

 109,52

D.Vrućica

     842

   6,295

     773

    6,173

    98,06

Duba

  7,694

      972

 1.078

10,890

1120,3

UKUPNO

16.988

129.896

17.006

136,579

105,14

 

4. ANALIZA RADA TIJELA TZO TRPANJ

 

4.1 Turističko vijeće

Tijekom 2015. Turističko vijeće održalo je 4 sjednica.Članovi turističkog vijeća su: Jakša Franković, Ruža Rašić, Mila Krajina, Jure Antunović, Želimir Pipinić, Nedjeljko Stipeljković, Jakov Begović, Marijo Šunjić, i Željan Katić.

Sukladno zakonu napravljeno je posebno izvješće o radu Turističkog vijeća.

4.2 Skupština

Tijekom 2015. održane su 2 redovne sjednice , u ožujku i prosincu.

4.3 Nadzorni odbor

Tijekom 2015. Održane su 2 redovne sjednice , u veljači i studenom.

Tablica 8. Plan prihoda i rashoda za 2015 i ostvarenje plana

NETO PRIHODI

Rd.br

Opis

planirano 2015

iznos (kn)

Ostvareno 2015 iznos (kn)

Index ostvar./plan

Ostvareno - Planirano

1.

B.pristojba

380.000,00

372.638,14

  98,06

 -7.361,86

2.

T.Članarina

  35.000,00

  38.496,11

109,98

   3.496,11

3.

Ostali prihodi

  55.000,00

  82.481,53

113,63

 27.481,53

4.

Prihodi od općine

  30.000,00

  20.000,00

149,96

-10.000,00

 

UKUPNO

500.000,00

513.615,78

102,72

   13.615,78

 

NETO RASHODI

Rd.br

Opis

planirano 2015

iznos (kn)

Ostvareno 2015 iznos (kn)

Index ostvar./plan

Ostvareno - Planirano

1.

Funkcionalni marketing

206.0000,00

225.658,68

109,54

19.658,68

2.

Administrativni marketing

180.000,00

184.463,32

102,48

  4.463,32

3.

Transfer sredstava

114.000,00

110.630,73

  97,04

-3.369,27

 

UKUPNO

500.000,00

520.752,73

104,15

20.752,73

 

5. ANALIZA OSTVARENOG FINACIJSKOG PLANA U ODNOSU NA PLANIRANI U 2014.

 

Kako je već navedeno,prilikom pravljenja plana za 2015.godinu , planirali smo ga u skladu s rezultatima za 2014., međutim u prosincu je napravljen rebalans.  Ukupna razlika prilagođena je ostvarenome u 2015, odnosno rebalansu plana za 2015. Za izvršenje finacijskog plana korištena su sva raspoloživa sredstva , te u analizi istog računamo prijenos sredstava iz 2014 u iznosu 99.303,00 kn i prijepis kamata u iznosu 79,33 kn.

Također raspoloživa sredstva na računu na dan 31.12.2015. u iznosu 92.166,05 kn koristit će se za redovito poslovanje u 2016 .

U tablici 9.analizirano je izvršenje finacijskog plana za 2015.

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015.GODINU

   

 

 

 

RB

PRIHODI PO VRSTAMA

OSTVARENJE PLANA 2015

PLAN 2015

indeks     OSTVARENO/ PLAN 2015

STRUKTURA %

1.

Prihodi od boravišne pristojbe

    372.638,14

375.000,00

99,37

60,79

1.1.

Prihodi boravišne pristojbe -nautičari

     37.826,87

35.000,00

108,07

6,17

2.

Prihodi od turističke članarine

     38.496,11

34.000,00

113.22

6,28

3.

Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog

       

3.1.

za programske aktivnosti

        20.000,00

20.000,00

0

3,26

 

Prihodi od drugih aktivnosti + kamate

0,00

0,00

   

4.

Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)

99.303,00

99.303,00

0

16,20

5.

Ostali nespomenuti prihodi + kamate

44.654,66

42.394,00

105,23

               7,28

 

SVEUKUPNI PRIHODI

 

612.918,78

605.697,00

101,00

100%

RB

RASHODI PO VRSTAMA

OSTVARENJE PLANA 2015

PLAN 2015

indeks     OSTVARENO 2015/ PLAN

STRUKTURA %

I.

ADMINISTRATIVNI RASHODI

184.463,32

185.300,00

99,55

35,42

1.

Rashodi za radnike

95.487,56

95.488,00

99,99

51,76

2.

Rashodi TIC

33.761,57

34.812,000

96,98

18,30

3.

Rashodi ureda

55.214,19

55.000,00

100,38

29,93

4.

Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

0,00

0,00

   

II.

DIZAJN VRIJEDNOSTI

135.514,33

135.244,00

100,19

26,02

1.

Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)

 

0,00

   

1.1.

Projekt Volim Hrvatsku

25.147,55

25.148,00

99,99

18,60

2.

Manifestacije

110.366,78

110.096,00

100,00

81,44

2.1

Kulturno-zabavne

88.770,87

88.500,00

100,00

80,43

2.2

Sporske manifestacije

8.031,00

8.031,00

100,00

7,28

2.3

Ekološke manifestacije

       

2.4

Ostale manifestacije

4.000,00

4.000,00

100,00

3,62

2.5

Potpore manifestacijama ( suorganizacija s drugim subjektima te donacija drugih za manifestacije

9.564,91

9.565,00

100,00

8,66

3.

Novi proizvodi

       

4.

Potpora razvoju DMK-a

       

III.

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

54.930,68

56.139,00

97,84

10,54

1.

Online komunikacije

12.011,93

12.012,00

100,00

21,86

1.1.

Internet oglašavanje

-

-

   

1.2.

Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

12.011,93

12.012,00

100,00

21,86

2.

Offline komunikacije

42.918,75

44.127,00

97,26

78,13

2.2.

Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…)

8.462,50

8.863,00

95,48

19,71

2.3.

Brošure i ostali tiskani materijali

19.532,50

20.340,00

96,02

45,51

2,4

Suveniri i promo materijali

173,75

174,00

100,00

0,40

2.5.

Info table

14.750,00

14.750,00

100,00

34,36

3.

Smeđa signalizacija

0,00

0,00

   

IV.

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

2.686,00

2.686,00

100,00

0,15

1.

Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)

2.278,00

2.278,00

          100,00

84,84

4.

Posebne prezentacije PPS

408,00

408,00

100,00

15,18

V.

INTERNI MARKETING

1.735,00

1.735,00

100,00

0,33

1

Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora )

1.735,00

1.735,00

100,00

 

VI.

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

24.792,67

      24.793,00

100,00

4,76

5.

Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

3.423,69

3.424,000

            100,00

13,80

6.

Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)

21.368,98

21.369,00

100,00

86,19

VII.

POSEBNI PROGRAMI

6.000,00

0,00

            100,00

1,15

VIII.

OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)

 

0,00

          100,00

 

IX.

TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)

110.630,73

113.000,00

97,90

21,24

X.

POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)

 

0,00

   

 

SVEUKUPNO RASHODI

520.752,73

518.897,00

100,00

100,00

 

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)

       

Stanje računau OTP banci na dan 31.12.2015. iznosi 92.166,05 kn

Za izvršenje finacijskog plana korištena su sva raspoloživa finacijska sredstva, te prijenos prihoda iz prethodne  godine (2014) u stvarno raspoloživom iznosu 99.303,00 kn. Također u finacijskom izvješću materijalna imovina se amortizira , u izvršenju finacijskog plana ukupan iznos se zadužuje. Svi računi izdani u 2015., a plaćeni u 2016. u izvršenju financijskog plana troškovi su 2016.godine, a u finacijskom izvješću to su troškovi 2015 godine. 

Sukladno ostvarenim finacijskim rezultatima radilo se i na realizaciji predviđenog programa rada za 2015.godinu.Tijekom 2015. pokazala se potreba za rebalansom finacijskog plana jer su pojedine stavke unutar prihoda i rashoda premašivali zadanih 5%.Stoga je Skupština donijela rebalans plana 18.12.2015. Nastavno na usvojene izmjene, napravit ćemo analizu ostvarenja programa rada.

 

6. ANALIZA OSTVARENJA PROGRAMA RADA ZA 2015.

 

6.1 ADMINISTRATIVNI RASHODI

TROŠKOVI UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE

U Turističkom uredu TZO Trpnja, tijekom cijele godine zaposlena je 1 osoba. U vremenu turističke sezone naposlovima TIC-zaposlene su još dvije  osobe. Računovodstveno-finacijske poslove obavlja knjigovodstveni servis Donko.Informatičku opremu održava informatička tvrtka Infocode. U finacijskom planu 2015 – ostvarenje  je razrada troškova.

6.2 DIZAJN VRIJEDNOSTI

Projekt Volim Hrvatsku

Sudjelujemo već tradicionalno u akciji HTZ- Volim Hrvatsku – više cvijeća manje smeća. Sredstva su utrošena:

1.      Kupnja sadnica cvijeća

2.      Postavljanje plažne ograde

3.      Postavljanje kemijskog wc –a na području Divne i Dube

4.      Sanacija kupališta

5.      Održavanje pješačkih staza

6.      Akcija čišćenja podmorja

 

-          MANIFESTACIJE

I ove godine smo podržali održavanje kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija na našem području. Od održanih događanja navest ću najvažnije:

1.      Susret brodeta i klapa

2.      Okusi Pelješca

3.      Noć vina

4.      Velika Gospa

5.      Animacija  za djecu

6.      Nastupi limene glazbe

7.      Koncerti klasične glazbe

8.      Zvuci Dalmacije

 

KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI

 

Oglašavali smo se u slijedećim izvorima: Visit Croatia turistički vodič Hrvatske,časopis Hot spot-južna Dalmacija, te smo zajedno s TZ Pelješca  oglašavali  putem Google AdWord mreže .

Redovito se održavao program za prijavu i odjavu gostiju, on line prijava gostiju te internet stranica TZO Trpnja.

Postojeću web stranicu Turističke zajednice ( www.tzo-trpanj.hr) smo presvukli novim dizajnom , ažurirali podatke , obnovili slike i omogućili privatnom smještaju bolju promidžbu.

Osim hrvatskog, engleskog, poljskog , češkog , francuskog jezika preveli smo je i na njemački.

Web stranicu www.visitpeljesac redovito održavamo.

Redovito su postavljane objave i najave manifestacija na Facebook stranici TZO Trpanj i Like Pelješac.

OFFLINE KOMUNIKACIJA

Zbog potrebe ureda u 2015.godini tiskani su sljedeći materijali :

Fun Hunter -Vodič Pelješca i Plakati za kulturno ljeto .

TZO Trpnj u svom uredu je imala na raspolaganju i  prospekte Pelješac –vinsko carstvo , Turističku mapu DNŽ  (Explore-Dalmatia.com) ,Županijsku informativnu kartu (Partner doo), monografiju Pelješca i promidžbene materijale prosljeđene  iz skladišta HTZ-a kao i sve ostale letke donesene od strane naših članova.

SMEĐA SIGNALIZACIJA

Obnovili smo tabelu dobrodošlice u Trpanj.

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Zajedno sa turističkim zajednicama predstavili smo se kao klaster Pelješac na svim road show prezentacijama sa TZ Dalmacije.

Ugostili smo radio emisiju drugog programa hrvatskog radija „Sunčani sat“ u hotelu Faraon te smo kroz razne zanimljive sugovornike na najbolji mogući način predstavili Trpanj i sve njegove ljepote u emisiji koja se emitirala u udarnom terminu u ljetnom periodu u trajanju od 2 sata.

INTERNI  MARKETING

U predsezoni održana je edukacija sa firmom Interligo iz Splita za sve iznajmljivače dok su zaposlenici koristili sve važnije edukacije iz sustava HTZ-a, naročito na one vezane za novi sustav koji je krenuo od 01.01.2016, e-visitor.hr.

MARKETNIŠKA  INFRASTRUKTURA

 Kvalitetne slike Općine Trpanj koje su bile potrebne u našem daljnjem  radu snimio je Baldo Mirković kroz ljeto 2015.g. te su u  potpunosti pripremne za izdavaštvo i dio su sada naše arhive fotografija. Baldo Mirković je i nakon ljeta nastavio fotografirati za potrebe turističke zajednice predstavljajući Trpanj u svim godišnjim dobima i kroz sve važnije događaje i manifestacije.

Napravljen je transfer sredstava za 2015 godinu prema općini Trpanj.

Nadamo se nastavku uspješne suradnje između tijela TZO Trpanj koji svojim zalaganjem i radom pridonose uspješniju provedbu svih .

 

Eni Miljak

Direktorica ureda

TZO Trpanj

Turistička zajednica Općine Trpanj

   Žalo 7, 20250 Trpanj

  +385.20.743.433

   tzo-trpanj@du.t-com.hr