TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE 
                      TRPANJ
 
Broj: 56/2014
Trpanj, 26.05.2014.
 
Predmet : POZIV
Temeljem članka 37.Statuta Turističke zajednice općine Trpanj saziva izbornu sjednicu Skupštine Turističke zajednice općine Trpanj, koja će se održati dana 02.06.2014 . ( ponedeljak ) u 18:00 sati u Turističkom uredu. 
Za sjednicu se predlaže sljedeći:   
 
 
DNEVNI RED:
 
1. Otvaranje Izborne Skupštine 
 
2. Imenovanje radnih tijela: 
 -Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 -Presjednika i dva člana verifikacijske komisije
 -Presjednik i dva člana kandidacijske komisije  
- izborne komisije
 
3. Verifikacija mandata članova skupštine
 
4. Izbor
 - 8 članova turističkog vijeća
 - 2 člana Nadzornog odbora
 - 1 predstavnika u Skupštinu TZ DNŽ
 - ovjerovitelja virmana
5. Razno
 
Molimo Vas da se obavezno odazovete našem pozivu.
 
Predsjednik TZO Trpanj
Jakša Franković 

Turistička zajednica Općine Trpanj

   Žalo 7, 20250 Trpanj

  +385.20.743.433

   tzo-trpanj@du.t-com.hr