TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE TRPANJ
 
           PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU
 
 
Listopad, 2016. 
 
Program sastavila: Eni Miljak, direktorica TZO Trpanj
 
 
UVOD
 
Turistička zajednica općine Trpanj, sukladno zakonski utvrđenim zadaćama, provodit će promidžbu turizma općine Trpanj, te sustavno poticati i koordinirati aktivnosti za poboljšanje općih uvjeta i sadržaja boravka turista na  našem području.
Metodologija i standardi izrade program rada i financijskog plana se temelji na naputcima Hrvatske turističke zajednice Ur.br: 5829-1/05-4/12  od 14. rujna 2012., seminara HTZ iz 2005., 2007. i 2008., te Plana razvoja turizma Pelješca (svibanj 2011.), te Akcijskog plan razvoja turizma Pelješca (srpanj 2011.).
 
Slijedom navedenoga, Program rada i financijski plan za 2017. sačinjeni su na temelju slijedećih podataka:
ostvarenih rezultata i aktivnosti u prvih 9 mjeseci za 2016.
stanja na emitivnim tržištima i procjeni za 2017. (podaci HTZ)
stanju, infrastrukturi i ocjeni raspoloživih smještajnih kapaciteta
aktivnostima i projektima započetima u 2016. i/ili ranijih godina
Program rada za 2017. sadrži:
 
I ADMINISTRATIVNE RASHODE
1. Rashodi za radnike
2. Rashodi Ureda
3. Rashodi za turistički informativni centar
II DIZAJN VRIJEDNOSTI
1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ( osim izgradnje komunalne infrastrukture )
Projekt Volim Hrvatsku
2. Manifestacije
Kulturno zabavne
Sportske manifestacije
Ekološke manifestacije
Ostale manifestacije
Potpore manifestacijama ( suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije ) 
III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI
           1.Online komunikacije 
              Internet oglašavanje – udruženo oglašavanje
              Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 
            2 Offline komunikacije
               Opće oglašavanje ( oglašavanje u tisku, TV oglašavanje..)
               Brošure i ostali tiskani materijali
               Suveniri i promo materijali
               Info tabele 
              Smeđa signalizacija
 
IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
 
1. Sajmovi
2. Posebne prezentacije - PPS
 
V INTERNI MARKETING
       
1. Edukacija
2. Izvješća i planovi
 
 VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA      
1. Banka fotografija i priprema za izdavaštvo
 VII POSEBNI PROGRAMI 
 
1. Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena
 
 VIII OSTALO
 
 IX TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)
 
 X VIŠAK PRIHODA
 
    
 
1. CILJEVI MARKETINŠKE POLITIKE U 2017.
 
Polazeći od temeljnih strateških ciljeva hrvatskog turizma koji su slijedeći:
- obnova, zaštita i potpunije vrednovanje hrvatskih turističkih potencijala
- utvrđivanje identiteta hrvatskog turizma i pozicioniranje Hrvatske na međunarodnom  turitičkom tržištu kao visoko vrijedne destinacije životnog stila i jedne od vodećih kvalitetnih receptivnih turističkih zemalja Mediterana, uz njegovanje i očuvanje nacionalnih prirodnih i kulturnih vrijednosti,
- kvalitetni turizam u suglasju s održivim razvojem
potrebno je rad TZO Trpanj prilagoditi temeljnim ciljevima, ali s fokusom na mikrookruženje.
Također, planiranje se naslanja na ostvarenje rezultate u 2016. i iskustva u vezi s tim, ali uzimajući u obzir stanje svjetskog, ali osobito hrvatskog gospodarstva, kao i posljedice koje utječu na kretanje u hrvatskom turizmu i turizmu Trpnju.
 
Polazeći od temeljnih strateških ciljeva:
stvaranje poticajnog socijalnog okruženja koje će podržavati turistički razvoj na cijelom području poluotoka Pelješca
Uspostava turističke infra i supra strukture koja će moći udovoljiti zahtjevima potražnje inducirane tržišnom komercijalizacijom novih turističkih doživljaja
diverzifikacija turističkog proizvoda / atrakcija
uspostava međunarodne prepoznatljivosti, odnosno privlačnosti
te ostvarenih rezultata u prvih 9 mjeseci 2016. godine ciljevi marketinške politike u turizmu u 2016. su:
 
1. nastavak  na objedinjavanju turističke ponude Pelješca i PPS destinacije Korčula & Pelješac
2. povećanje turističkog prometa naročito u pred i posezoni 
3. poboljšati uslugu pružanja turističkih informacija putem komunikacijskih kanala, posebno interneta, odnosno web-a 2.0
4. snažnu afirmaciju procesa korištenja online komunikacijske strategije u turističkoj promidžbi, naglasak na web 2.0 alate (unaprjeđenje web stranica, optimizacija sadržaja, online oglašavanje, pojačane aktivnosti na društvenim servisima (facebook, youtube, wikitravel…), prilagodbu sadržaja prikazu na mobilnim telefonima i GPS uređajima…., te predstavljanje putem mobilne aplikacije TimeOut Croatia – Time out Pelješac & Korčula
5. sudjelovanje u promotivnim aktivnostima Hrvatske turističke zajednice putem udruženog oglašavanja i to za online oglašavanje ponude općine Trpanj, odnosno Pelješca, FB aktivnosti
6. sudjelovanje na prezentacijama i sajmovima u organizaciji županijskih turističkih zajednica Dalmacije
7. aktivnosti na afirmaciji općine Trpanj kao općine bogate kulturnom baštinom,gastronomijom,, smještaja kod domaćina, aktivnog turizma i vinarstva
8. usaglašavanje vizualnog identiteta na svim područjima (turistička signalizacija,jedinstveni vizualni identitet Pelješca....)
9. povećanje naglaska na kulturnoj tradiciji Trpnja te kroz aktivni turizam preko biciklističkih staza i šetnica
10. stvoriti prepoznatljive ljetne manifestacije, raditi na već postojećim manifestacijama i sportskim događajima na način da se više marketinški eksponiraju na širem a ne samo lokalnom području
 
 
 
2. PREGLED TRENDOVA I OCJENA POZICIJE HRVATSKE NA MEĐUNARODNOM TURISTIČKOM TRŽIŠTU
U 2016. u turističkom prometu ostvareni su sljedeći rezultati : 141.026  noćenja i  17.740  dolazaka.
Navedeni podaci značajno utječu na očekivanja u narednim godinama, međutim u odnosu na prihvatne kapacitete na području općine Trpanj potrebno je sa zadrškom očekivati daljni rast turističkog prometa i  povećanje  prihvatnih kapaciteta na kvalitetan način povećanje broja posjetitelja. Segment smještajnih kapaciteta zadovoljava trenutnu potražnju ukupnim ponuđenim brojem registriranih kapaciteta, međutim nismo u mogućnosti ocijeniti i kvalitetu istih. 
 
Slijedom istoga, za 2017, prema podacima inozemnih predstavništava HTZ, na području Hrvatske i općine Trpanj smatramo da će se zadržati isti trend kao i prijašnjih godina.
 
 
ČEŠKA
Najpopularnije destinacije za češke turiste su Hrvatska, Italija i Slovenija. Prednosti Hrvatske u odnosu na druge destinacije su percepcija Hrvatske od strane čeških turista kao tradicionalno omiljene destinacije, olakašana jezična komunikacija, razvijena mreža autocesta i sl. Čimbenik koji se negativno reflektira na dolazak čeških turista je sve manji broj hotela s tri zvjezdice, hoteli koji ih zamjenjuju  koji imaju po četiri ili pet zvjezdica su ipak za češke turiste preskupi. Najveći broj čeških turista boravi u apartmanima, iza njih po brojnosti su hoteli, pa kampovi. Pošto je Hrvatska omiljena i najvažnija destinacija na češkom tržištu ne očekuju se neke bitne promjene u posjeti čeških turista u 2017. godini.  
U prvih 9 mjeseci 2016.češki  turisti po ostvarenom broju noćenja od  277.641   zauzimaju visoko 7. mjesto među stranim zemljama u turističkom prometu DNŽ. 
U općini Trpanj je u prvih devet mjeseci ostvareno 29.837 noćenja čeških turista.,  odnosno ostvarili su 21,16% ukupno ostvarenih noćenja na području općine Trpanj.
 
 
NJEMAČKA
Sukladno razvoju ekonomske situacije, za očekivati je da će potražnja za putovanjima kod Njemaca biti dobra. Na svjetskoj ljestvici potrošnje za putovanja, Njemačka se nalazi na 3. mjestu. Omiljene destinacije Njemaca ostale su uglavnom nepromijenjene. Trećina Njemaca još uvijek svoj odmor provodi u Njemačkoj. Najpoželjnija destinacija je i dalje Španjolska, a Hrvatska se nalazi oko 8 mjesta.  Od prijevoznih sredstava Njemci i dalje najviše koriste auto iako svake godine raste broj korisnika zračnog prijevoza. 
U općini Trpanj  je u prvih devet mjeseci ostvareno je 8.536 noćenja njemačkih turista, odnosno ostvarili su 6,05% ukupno ostvarenih noćenja na području općine Trpanj.
U DNŽ Njemci su ostvarili ukupno 594.0447 noćenja, te su na 2. mjestu po ostvarenom turističkom prometu među stranim posjetiteljima.
Na području naše općine Njemci su značajni hotelski gosti, ali značajne rezultate ostvaruju i u kampovima i privatnom smještaju.
Za 2017. predviđa se pozitivan rezultatski trend na njemačkom tržištu..
 
 
POLJSKA 
Hrvatska je već zadnjih par godina za poljske turiste najposjećenija destinacija. Iako je prodaja paket aranžmana u sve većem porastu , još uvijek 85 % turista iz Poljske dolaze automobilom u Hrvatsku. Poljski turisti su najviše zainteresirani za privatni smještaj, ali također njihov broj u hotelskom smještaju zadnje vrijeme sve više raste , što su dokaz i turistički rezultati i napodručju naše općine. Osnovni motivi dolaska poljskih turista u Hrvatsku su mediteranska klima, prirodne ljepote Hrvatske, kulturna baština, aktivni odmor i sl. Kao posljedica životnog standarda Poljaka, sve više njih participira i u nautičkom turizmu Hrvatske. 
U prvih 9 mjeseci 2016. poljski turisti po ostvarenom broju noćenja od 445.965 zauzimaju 3. mjesto među stranim zemljama u turističkom prometu DNŽ. 
U općini Trpanj je u prvih devet mjeseci ostvareno 26.844 noćenja poljskih turista.,  odnosno ostvarili su 19,03% ukupno ostvarenih noćenja na području općine Trpanj.
 
 
BOSNA I HERCEGOVINA
U općini Trpanj je u prvih devet mjeseci ostvareno je 35.405, odnosno ostvarili su 25,11 % ukupno ostvarenih noćenja na području općine Trpanj.
Obzirom da većina posjetitelja s područja Bosne i Hercegovine su vlasnici kuća za odmor u Trpnju, nemamo razvijenu strategiju promocije na tom tržištu.
U DNŽ ostvarili su 410.499 noćenja i nalaze se na 5. mjestu po ostvarenom prometu među stranim turistima. 
 
 
SLOVENIJA
U općini Trpanj je u prvih devet mjeseci ostvareno je 5.349 noćenja slovenskih turista ., odnosno ostvarili su 3.79% ukupno ostvarenih noćenja na području općine Trpanj.
U DNŽ ostvarili su 281.975 noćenja i nalaze se na 6.mjestu po ostvarenom prometu među stranim turistima.
 
 
FRANCUSKA
Unatoč snažnom domaćem turizmu, Francuska je šesto svjetsko emitivno tržište i treće europsko. Francuski turisti su također poznati da u prosjeku troše više od ostalih nacionalnosti. Nekad omiljene destinacije za odmor na sjeveru Afrike , turisti iz Francuske su bili primorani zamjeniti nekim europskim destinacijama, gdje su najveći porast francuskih turista u zadnje vrijeme zabilježili Španjolska i Italija. Samim time i u Hrvatskoj je zabiljeđen porast noćenja turista s francuskog tržišta. Za sada ne postoje objektivni razlozi da se pozitivan trend posjete francuskih turista ne nastavi i u sezoni 2017.  
U općini Trpanj je u prvih devet mjeseci ostvareno 1.028 noćenja francuskih turista, odnosno ostvarili su 0,90% ukupno ostvarenih noćenja na području općine Trpanj. 
U DNŽ ostvarili su 420.616 noćenja i nalaze se na 4.mjestu po ostvarenom prometu među stranim turistima.
 
ITALIJA
 
Hrvatska je na petom mjestu po posjećenosti talijanskih turista što se tiče dugih odmora. Čak 96 % talijanskih turista dolaze u Hrvatsku vlastitim prijevozom. Za najvažnije razloge dolaska na odmor u Hrvatsku, talijanski turisti navode blizinu, čistoća mora, ekološka očuvanost, prekrasna obala za nautičare i sl. Talijanski gosti najviše noćenja ostvaruju u kampovima i privatnom smještaju. Pošto je sukladno gospodarskom oporavku, u 2016. godini narastao broj noćenja  talijanskih turista , za očekivati je da se i u 2017. god. nastavi pozitivan trend. 
U općini Trpanj je u prvih devet mjeseci ostvareno je 1.243 noćenja talijanskih  turista ., odnosno ostvarili su 0,88% ukupno ostvarenih noćenja na području općine Trpanj.
U DNŽ ostvarili su 193,120 noćenja i 2,82 % ukupno ostvarenih noćenja.
 
 
VELIKA BRITANIJA
Rezultati iz prošlih godina ali i dosadašnjeg dijela ove turističke godine pokazuju da je stanje na britanskom tržištu za Hrvatsku vrlo stabilno. Situacija oko „Brexita“ nije u 2016. utjecala na dolazak britanskih turista i ne očekuje se da utječe ni u sezoni 2017. Broj gostiju u Velikoj Britaniji, koji se odlučuju za odmor u Hrvatskoj već par godina bilježi uzlazni trend.
U DNZ prema noćenjima  1.mjesto po zauzimaju gosti iz Velike Britanije .
 
 
 U samoj destinaciji nedostatna je i nedovoljno raznovrsna ukupna ponuda, osobito van turističke sezone, te je nedovoljno razvijena ponuda selektivnih oblika turizma.
 
Unatoč deklarativnom opredjeljenju svih turističkih djelatnika da se trebamo okrenuti kvalitetnom turizmu ostaje činjenica da smo i kao destinacija i kao država obzirom na dodatnu ponudu u destinaciji više okrenuti tržišnom segmentu srednje i niže kupovne moći.
 
Da bismo produžilo turističku sezonu, primarno na 4 ljetna mjeseca (lipanj-rujan), nužno je da svi sudionici u turizmu u našoj općini svoje aktivnosti i svoju ponudu turistima stave na raspolaganje s 15.05. i da rade minimalno do 15.10., što se odnosi i na ugostiteljsku ponudu, i na ponudu kulturnih događanja. Potrebno je u tom razdoblju definirati točno radno vrijeme, te poduzeti sve da turisti imaju pristup svim resursima za vrijeme trajanja glavne sezone.
 
 
OSNOVNE SMJERNICE ZA PRIPREMU TURISTIČKE SEZONE 2017. GODINE
 
Limitirajući čimbenik daljnjeg rasta i razvoja turizma u Trpnju je i dalje  nedostatak kvalitetnijeg smještajnog kapaciteta visokih kateogorija. Također  popratna ponuda dodatnih aktivnosti i sadržaja  nažalost ne prati trendove u turizmu (iznajmljivanje čamaca, skutera, ronjenje). Povezanost Trpnja sa ostatkom Pelješca je još uvijek nezadovoljavajuća i gosti se moraju osloniti na vlastiti prijevoz. 
Općina  Trpanj se bazira na obiteljskom turizmu sa izrazitom kulturnom tradicijom, jedinstvenom gastro ponudom te se sve više pozornost daje aktivnom turizmu u vidu brojnih biciklističkih staza i šetnica a nastoji se i pozicionirati kroz turizam vina i maslinovog ulja. 
U promotivnim aktivnostima naglasak ćemo dati na:
- nastavak  online oglašavanja (društveni servisi)
- prezentacije 
- online marketing
- pojačane aktivnosti kroz kulturno zabavni sadržaj
 
 
Program rada TZO Trpnja za 2017. u svojim stavkama sadrži zadaće propisane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).
 
 
Članak 32. 
 
Zadaće turističke zajednice općine ili grada su sljedeće:
1. promoviranje turističke destinacije na razini općine ili grada 
2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane općine ili grada, 
3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine ili grada,
4. sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora, 
5. poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
6. izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou općine ili grada,
7. poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ili grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
8. redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista, 
9. izdavanje turističkih promotivnih materijala ,
10. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
11. poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
12. koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude, 
13. poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
14. poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu ili grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
15. vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine ili grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
16. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine ili grada,
17. provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista.
18. poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,
19. organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine ili grada sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice općine ili grada,
20. ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,
21. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.
(2) Turističke zajednice općine ili grada sudjeluju u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.
(3) Turistička zajednica općine ili grada može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, biti član međunarodnih turističkih organizacija.
 
 
3. REZULTATI OSTVARENI U 2016. GODINI  
 
REZULTATI OSTVARENIH U 2016. GODINI (siječanj – rujan )
 
Na području općine Trpanj 2016. godine (siječanj –rujan)  vidljiv  je rast turističkog prometa u odnosu na 2015. godinu   od 5,00 %).
U 2016. godinu u razdoblju  siječnj-rujan  ostvareno je ukupno 141.026 noćenja i 17.740 dolazaka. 
Tabela usporedbe zadnje tri godine. 
 
2016.GODINA 2015.GODINA 2014.GODINA
DOLASCI NOĆEMJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA
17.740 141.026 16.801 135.015 16.711 127.912
 
TOP 8   zemalja po dolascima  na području općine Trpanj  su:
1. Bosna i Hercegovina (28,71%)
2. Češka Republika (20,18%)
3.  Poljska (18,33%)
4. Hrvatska ( 7,06%)
5. Njemačka( 5,24%)
6.Slovenija ( 3,56%)
7. Slovačka  (2,56 %)
8. Srbija  (1,53 %)
TOP 8  zemalja po noćenjima :
1. Bosna i Hercegovina (25,11%)
2. Češka Republika (21.16%)
3.  Poljska (19,03%)
4. Hrvatska ( 6,66%)
5. Njemačka ( 6,05%)
6. Slovenija (3,79 %)
7. Slovačka ( 2,78 % )
8. Srbija ( 2,38 %)
 
DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ZEMLJAMA IZ KOJIH DOLAZE (udio veći od 1,00%)
 
 
 
od 01.01.2016. do 30.09.2016 DOLASCI NOĆENJA
UKUPNO DOMAĆI I STRANI 17.740 141,026
REPUBLIKA HRVATSKA  1.252 7,06%    9,389 6,66%
UKUPNO STRANE ZEMLJE 16,488 92,94% 131,637 93,34
BOSNA I HERCEGOVINA 5,094 28,71 35,405 25,11
ČEŠKA REPUBLIKA 3,580 20,18 29,837 21,16
ITALIJA  215 1,21 1,243 0,88
MAĐARSKA  276 1,56 2,088 1,48
NJEMAČKA SR 930 5,24 8,536 6,05
POLJSKA 3,252 18,33 26,844 19,03
SLOVAČKA REPUBLIKA 454 2,56 3,927 2,78
SLOVENIJA 632 3,56 5,349 3,79
SRBIJA 271 1,53 3,363 2,38
ŠVEDSKA 198 1,12 2,182 1,55
 
 
 
 
UKUPNA NOĆENJA PO MJESTIMA
 
U periodu do 30.09.2016.  u općini Trpanj je ostvareno 17.740 dolazaka i 141.026  noćenja. 
Zabilježen je rast  dolazaka u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 5,3  %, a noćenja za 5,00 %. 
 
Što se tiče rasta broja dolazaka i noćenja po turističkim mjestima u općini Trpanj u odnosu na 2015., ostvareni su slijedeći rezultati:
 
 
 
 
IZVJEŠĆE O NAPLATI BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.09. 2016. GODINE ZA TZO TRPANJ
 
Trenutni financijski rezultati ukazuju da je u odnosu na 2015. uočen pad  prihoda od  boravišne pristojbe. 
Ukupno zaduženje za period  1-9. 2015.bilo je 602.834,20 što je za 3,4,% manje od ove godine u kojoj je zaduženo je 582.623,75. Financijski rezultati u 2016. su lošiji zbog neplaćanja boravišne pristojbe u nekomercijalnom smještaju.
Tijekom 2016. naplaćen je  dug za boravišnu pristojbu iz ranijih razdoblja za  privatnog iznajmljivača   u iznosu od 8.202,47 kn . Nenaplaćena potraživanja za 2016. na dan 30.09.2016  iznose 71.381,43kn.
 
 
OBVEZNICI
Ostvareni broj noćenja u 2016.godini Ukupan iznos obveze BP do 30.09.2016 Uplaćeni iznos BP do 30.09.206 Neuplaćeni iznos BP do 30.09.2016
 
KOMERCIJALNI PAUŠAL  56.289 250.270,00 237.390,00 13.480,00
KOMERCIJALNI PO NOĆENJU
 14.690 82.917,25  75.529,75 7.387,60
HOTEL
 35.077 176.110,75 126.489,12 49.621,63
 
NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ   34.970 73.325,75 72.433,45    892,30
 
UKUPNO 141.026 582.623,75 511.842,32 71.381,53
 
 
(a) PRIHODI
Svi prihodi u programu rada su izneseni u neto iznosima. 
 
1. BORAVIŠNA PRISTOJBA                      380.000,00 Kn
Boravišna pristojba plaća se temeljem čl.65. Zakona o turističkim zajednicama, a u skladu sa Zakonom o 
       boravišnoj pristojbi. Ukupno se planira u 2017. godini ostvariti 380.000,00kn neto ( od toga 30% treba uplatiti 
      općini).         
       Raspodjela brutto sredstava od boravišne pristojbe:
od ukupno uplaćenih sredstava boravišne pristojbe izdvaja se 1% na račun Hrvatskog crvenog križa;
 2,5% na poseban račun Hrvatske turističke zajednice i koristi se namjenski za potpore turističkim zajednica 
 na turistički nerazvijenim područjima;
Preostala sredstva dostavljaju se korisnicima prema sljedećem rasporedu:
 65% sredstava turističkoj zajednici općine Trpanj ( od čega 30% sredstava turistička
 zajednica doznačuje Općini Trpanj )
 10% sredstava Turističkoj zajednici Dubrovačko- neretvanske županije i
 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.
 
2. TURISTIČKA ČLANARINA           30.000,00 kn
Turistička članarina plaća se temeljem čl.65. Zakona o turističkim zajednicama, a u skladu sa Zakonom o
članarinama u turističkim zajednicama. Ukupno se planira u 2017. Godini ostvariti 30.000,00 kn neto.
Raspodjela brutto sredstava od turističke članarine:
od ukupno uplaćenih sredstava članarine izdvaja se 3% na račun Porezne
uprave i
 7,5% na poseban račun Hrvatske turističke zajednice i koristi se namjenski za
potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima;
 Preostala sredstva dostavljaju se korisnicima prema sljedećem rasporedu :
 65% sredstava turističkoj zajednici općine Trpanj
 10% sredstava Turističkoj zajednici Dubrovačko-neretvanske županije županije i
 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.
3. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ
Općina Trpanj će i dalje sufinancirati projekte TZO Trpnja. Sukladno proračunu općine Trpanj, sredstva namjenjena potpori u organizaciji manifestacija i ostalih zajedničkih projekata,također, sukladno zakonskim obvezama, napravit će se raspored trošenja sredstava od transfera.                            30.000,00 kn
 
4.  OSTALI PRIHODI 
             Turistička zajednica Općine Trpanj aplicira svoje projekte na natječaje HTZ, Ministarstva turizma,
             Županiju Dubrovačko neretvansku, tako da očekujemo da će dio projekata biti prepoznat i da će 
             određena sredstva biti odobrena za njihovu provedbu.
Očekuje se kao i svake godine prihod od boravišne pristojbe za nautičare i to u iznosu od otprilike 35.000, oo kn
                                                60.000,00 kn
5. PRIHODI PRENESENI IZ PROŠLE GODINE                                                              80.000,00 kn
             U planirana sredstva za 2017. prenosi se planirani višak iz financijskog plana za 2016.koji će se utrošiti za  
             redovito poslovanje
 
 
 
 
(b) RASHODI
 
1. ADMINISTRATIVNI RASHODI
1.1.1. RASHODI ZA RADNIKE
 
U Turističkom uredu TZO Trpnja zaposlena je direktorica ureda i sezonski turistički informatori.U Turističkom uredu obavlja se zadaća Turističkog – informacijskog centra.
Turistički ured organizira izvršenje programa rada , te ispunjavanje zakonskih obveza.
Detaljni troškovnik turističkog ureda dio je financijskog plana a temelji se na planiranju na temelju pravilnika o radu TU, te ostalih nužnih troškova za funkcioniranje ureda.
PLANIRANI TROŠAK: 135.000,00 KN
                                      Nositelj: Turistički ured
 
 
 
 
1.1.2. RASHODI UREDA
 
Pod rashode ureda spadaju: naknada troškova zaposlenima ( dnevnice za službeni put ), Rashodi za materijal i energiju ( materijal za čišćenje i održavanje ureda, uredskim materijal i električna energija ), Reprezentacija, rashodi za usluge ( trošak telefona i poštarine), Komunalne i Intelektualne usluge-( knjigovodstveni servis), Finacijski rashodi ( bankovne usluge i usluge fine ) te ostali rashodi.
                   
                         PLANIRANI TROŠAK 45.000,00 KN
        Nositelj: Turistički ured
 
 
2. DIZAJN VRIJEDNOSTI
 
 
2.1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine / (osim izgradnje komunalne infrastrukture) - Projekt Volim Hrvatsku
 
 
                Sukladno čl. 26. Stavak 2. alineja 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Turističke zajednice dogovaraju s općinom zajedničko korištenje sredstava boravišne pristojbe koje se doznačuju općini za poboljšanje uvjeta boravka turista.
U 2017. smo za uređenost turističke destinacije predvidjeli ukupno 20.000 kn. 
               U sklopu projekta Volim Hrvatsku predviđene su sljedeće aktivnosti:
                Čišćenje i uređenje  brdskih i pješačkih staza,  sadnja palmi,             
                tamarisa , borova, oleandri i sezonskog cvijeća  .
                Održavanje i postavljanje plažne ograde na plažama Zaborač i Luka, postavljanje kemijskih wc-a na plažama   
                Divna i Duba.  
                Organizacija akcije čišćenja podmorja u trpanjskom portu.
 
Fokus u uređenju mjesta prebacit će se na sredstva koja Turistička zajednica doznačuju općini, a za koja će naknadno biti dostavljen plan trošenja, a prema obvezama općine na rokove donošenja općinskog proračuna.
 
Također Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma u čl. 32.  stavak 7. navodi pod zadaćama TZ slijedeće: poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ili grada u cilju unaprjeđenje uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture.
 
Nastavno na gore navedeni članak, TZO Trpanj nije  u mogućnosti sufinancirati radove koji se prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu definiraju kao komunalna infrastruktura.
 
 
PLANIRANI TROŠAK:  15.000,00kn
Nositelj: Turističko vijeće
 
 
1.1. MANIFESTACIJE (kulturne, zabavne, sportske)
  "Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma" kao jednu od zadaća turističkih 
               zajednica ističe poticanje, koordinaciju i organizaciju kulturnih, umjetničkih,gospodarskih, sporskih i 
               drugih priredbi koje pridonose obogaćivanju turističke ponude mjesta.
               Aktivnosti su usmjerene prema samostalnom organiziranju, ali i sudjelovanju u raznim dijelovima
               organizacije, kao što supromocija manifestacije, izrada i distribucija plakata i ostalog promotivnog 
               materijala, uključivanje volontera, udruga i klubova savjetovanje te pomoć svake druge vrste.
     
                Na nivou destinacije planira se okupljanje svih manifestacija pod "zajednički krov", odnosno brend i 
                vizualni identitet, koji će na uspješniji način komunicirati poruku koju želimo prenijeti publici, odnosno 
               našim gostima, a to je poruka "u Trpnju se uvijek nešto događa ".
                Posebnu pozornost treba posvetiti organizaciji manifestacija. Potrebno je unaprijediti provedbu
                postojećih
               manifestacija te poticati nove posebno one izvan glavne sezone.
               U provedbi programa događanja potrebno je u suradnji sa udrugama, izvođačima manifestacija i 
               Općinom  definirati uvjete i načine provedbe pojedinih manifestacija.
 
 
 
 
               Kulturno –zabavne  manifestacije
Planirani trošak :73.000,00 kn
Nositelj: TU 
Sportske manifestacije
  
Planirani trošak: 10.000,00 kn
Nositelj: TU
 
Ekološke manifestacije
I. Čišćenje podmorja 
 
Planirani trošak: 2.000,00 kn
Nositelj: TU
Potpore manifestacijama
Pučke fešte tradicionalno se organiziraju u Trpnju. Uvjeti za dodjelu sredstava:
                            definiran organizator
      poslana molba prije održavanja događanja
                            poslano izvješće najkasnije 15 dana nakon održanog događanja
                            plaćanje se vrši na žiro račun organizatora 
PLANIRANI TROŠAK: 10.000,00 kn
                                                                  Nositelj: TU odobrava sredstva po zaprimljenoj zamolbi
 
Za ostale aktivnosti, nakon podnošenja molbi, odlučivat će Turističko vijeće, te su za isto predviđena sredstva pod stavkom: ostale manifestacije 5.000,00 kn
 
                                                                                                                   UKUPAN PLANIRANI TROŠAK: 100.000,00 kn
 
Nositelj: Turističko vijeće
 
3. KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI
 
3.1. ONLINE KOMUNIKACIJA
 
INTERNET OGLAŠAVANJE
Oglašavanje na internetu postalo je nezaobilazan dio svake marketinške kampanje. U doba
internetizacije postalo je jasno kako je došlo vrijeme za mijenjanje zastarjelih strategija u
oglašavanju i za okretanje mediju sadašnjosti - internetu.
TZO Trpanj planira u 2017.g. sljedeće internet oglašavanje:
 Google AdWords oglašavanje
 Facebook oglašavanje (stranice Like Pelješac i Visit Trpanj)
 Reklamiranje na ostalim Web portalima i Internet stranicama
       Oglašavanje u časopisu te na internetu „Tip Travel“ umjesto dosadašnjeg Hot spota. 
 
 
PLANIRANI TROŠAK:10.000,00 kn
 
Nositelj: direktorica TU
 
Internet stranice i upravljanje internet stranicama
 
TZO Trpanj upravlja dvjema domenama www.tzo-trpanj.hr  i www.visitpeljesac.hr.
Internetska stranica redovito se ažurira i obogaćuje novim fotografijama a za stranicu visitpelješac se planira dodatna sredstva za copy writing, web dizajn i prijevod tekstova.
                            U 2017. se planira daljnje obogaćivanje web stranica i njihovo pozicioniranje
                            na tražilicama.
PLANIRANI TROŠAK:  6.000,00 kn
Nositelj: direktorica TU
 
3.2.  OFFLINE KOMUNIKACIJA
 
OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA
 
TZO Trpanj u 2017. planira oglašavanje u radijskoj emisiji i tisku te tv oglašavanje .
 
 
PLANIRANI TRŠAK : 5.000,00 kn
Nositelj: direktorica TU
 
BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL
 
U skladu s potrebama info ureda i zahtjevima turista, tijekom 2017. potrebno je tiskati slijedeći   materijal:
  Vodič Pelješca;Karta Pelješca; plakati,flayeri..
TZO Trpanj skladišti  i distribuira Image brošuru Pelješca u glavnom skladištu HTZ-a  zajedno sa TZ Pelješca  .
 
              
              
     -Karta Pelješca  - 2.000 kom
TZ s Pelješca bi redizajnirale postojeću kartu , te je pokušale bolje prilagoditi potrebama turista.
     -Vodič Pelješca - 2.000 kom
Vodič Pelješca je autorski rad Imperativa, te oni ostvaruju prihod od oglašavanja, obzirom da ne plaćamo grafičku pripremu izdanja.
PLANIRANI TROŠAK: 18.000,00 kn
NOSITELJ: direktorica TU 
 
                 SUVENIRI I PROMO MATERIJAL
                 Planira se nabavka određene količine izvornih suvenira koji će se koristiti za poklone raznim poslovnim partnerima, novinarima, sudionicima raznih događanja te za prezentaciju samog mjesta.
PLANIRANI TROŠAK:2.000,00
 NOSITELJ: direktorica TU 
 
   INFO TABLE 
Održavanje već postavljenih tabela na području Općine Trpanj te po potrebi postavljanje novih folija ili tabli. 
 
PLANIRANI TROŠAK:10.000,00
 NOSITELJ:Turistički ured 
 
 
3.3.      SMEĐA SIGNALIZACIJA
Nadopuna i održavanje postojeće smeđe signalizacije pješačkih i biciklističkih staza općine Trpanj
PLANIRANI TROŠAK:5.000,00 NOSITELJ: direktorica TU /TU Vijeće
 
4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
 
4.1. SAJMOVI
Sajmovi su mjesto susreta ponude i potražnje te tako predstavljaju veoma bitan kanal distribucije i najizravnijeg  komuniciranja s turističkim potrošačima . U 2017. TZO Trpanj će aktivno sudjelovati na pojedinim sajmovima i road show prezentacijama u organizaciji TZ Pelješca a materijali TZO Trpnja će kao i do sada biti prisutni na svim sajmovima na kojima nastupa HTZ i TZZDN.
 
 
Planirani trošak: 5.000,00 kn
                                                                                                                                 Nositelj: TU
4.2. Posebne prezentacije - 
 
Odlazak TZ Pelješca i TZ Mljeta prema dogovoru  na zajedničku prezentaciju prema češkom tržištu.
PLANIRANI TROŠAK: 5.000,00 kn
Nositelj: direktorica ureda
 
5. INTERNI MARKETING
 
Ovom vrstom zadaća usmjerit ćemo aktivnosti u odredištu većem razumjevanju i dobivanju podrške od svih uključenih u turističke aktivnosti:
(a) izvješća o radu
(b) ključne izazove u turizmu
(c) planove, strategije, aktivnosti za slijedeću godinu
(d) edukacije
(e) nagrade, priznanja i sustav nagrađivanja
 
 
 
5.1. EDUKACIJA
 
Planirano je sudjelovanje na svim seminarima organiziranim za poboljšanje rada stručnih službi TZ. Operativnim planom   HTZ predviđene su  edukacije  za sustav TZ nužne za redovno praćenje svih zakonskih izmjena i uvođenje novih metodologija rada na koje ćemo sudjelovati te obavještavati  privatni sektor .Ujedno smo predvidjeli edukacije za sve članove TZO Trpnja u svrhu bolje informiranosti te unapređenje kvalitete rada.
PLANIRANI TROŠAK: 5.000,00 kn
Nositelj: direktorica ureda
5.2   IZVJEŠĆE I PLANOVI
               Troškovi pripreme materijala.
 
                                                                                                    
                                                                                                                                        PLANIRANI TROŠAK: 0 KN
                                                                                                                                        Nositelj: direktorica ureda
 
 
6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA
 
 
Marketinškom infrastrukturom podrazumjevamo aktivnosti usmjerene na podržavanje i donošenje odluka i izvođenje marketinških aktivnosti, te provedbu marketinških planova kroz:
 
6.1. JEDINSTVENI TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV
            1.1. Banka fotografija i priprema u izdavaštvo
 
Za potrebe promocije je potrebno kontinuirano raditi na proširenju fototeke, koja će se
koristiti za izradu tiskanih i digitalnih promotivnih materijala. Bit će sklopljen ugovor s
fotografima, koji će na poziv fotografirati manifestacije, razne koncerte i nastupe izvođača te
druge motive potrebne za izradu promotivnih materijala.
 
 
PLANIRANA SREDSTVA: 10.000,00,00 kn
                                                                                                 
 
                                                                                                                                 
7. POSEBNI PROGRAMI         
- Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena po potrebi.     
                                                                                             
                                                                                                                               PLANIRANA SREDSTVA: 5.000,00 kn
                                                                                                                                                 Nositelj: direktorica TU
 
8.  TRANSFER SREDSTAVA
 
U rasporedu boravišne pristojbe po zakonskoj stopi, izvršit ćemo transfer sredstava na račun općine Trpanj.
 
PLANIRANI TROŠAK: .114.000,00 kn Nositelj: direktorica TU
 
09. PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU
 
Ostvareni višak prihoda utrošit će se na redovno poslovanje 2017. godine.
 
PLANIRANI IZNOS: 70.000 kn
Nositelj: TU
 
Na rebalans plana se ide ukoliko su odstupanja prihodovne, odnosno rashodovne strane veća, odnosno manja od 5%. 
 
ADMINISTRATIVNI POSLOVI
 
TURISTIČKI URED
 
Turistički ured je stručna služba TZO Trpnja koja, sukladno Statutu, realizira Program rada i druge odluke tijela TZO Trpanj.
 
TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TRPANJ
 
SKUPŠTINA
 
Skupština TZO Trpanj zasjeda 2 puta godišnje i raspravlja o ključnim dokumentima, programu rada i financijskom planu i o njihovom izvršenju, te o drugim važnim pitanjima iz djelokruga sustava turističkih zajednica.
 
TURISTIČKO VIJEĆE
 
Turističko vijeće zasjeda po potrebi, a najmanje 4 puta godišnje. Na sjednice Turističkog vijeća uz članove mogu biti pozvani i gosti ukoliko svojom stručnošću ili položajem mogu značajno doprinijeti rješavanju pojedinih pitanja iz predloženog dnevnog reda pojedine sjednice.
 
NADZORNI ODBOR
 
Nadzorni odbor se sastaje 2 put godišnje  i raspravlja o izvršenju  Programa rada i financijskog plana za godinu. Ovisno o potrebi Nadzorni odbor se može sastati i više puta tijekom godine. Predsjednik NO podnosi pisano izvješće  Turističkom vijeću i Skupštini o obavljenom godišnjem nadzoru.
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
Godišnje izvješće o izvršenju zadaća, analizu i ocjenu ostvarenja programa i financijskog plana na kraju godine sačinit će direktorica ureda. Prijedlog će utvrditi Turističko vijeće, te ga dati Skupštini na usvajanje.
 
Godišnje izvješće treba sadržavati:
- podatke o ostvarivanju postavljenih ciljeva
- praćenje postavke plana
- sadrži usporedbu planiranog i ostvarenog
- sadrži usporedbe planiranih i utrošenih sredstava za pojedine zadaće, područja zadaća i projekte
- sadržava informacije o djelotvornosti ukupnog trošenja sredstava u odnosu na postavljene ciljeve
- financijsko izvješće – sadrži usporedbu planiranih i utrošenih sredstava sa analizom odstupanja.
Također, predsjednik Nadzornog odbora će podnijeti Turističkom vijeću i Skupštini pisano izvješće o obavljenom     nadzoru,te turističkom vijeću TZ DNŽ.
 
 
Predsjednik TZO Trpanj  
Jakša Franković
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na temelju članaka 21.  Statuta Turističke zajednice općine Trpanj  Skupština Turističke zajednice općine Trpnja na  sjednici održanoj dana    13.12.2016  donosi
 
 
 
ODLUKU
O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA TZO TRPANJ ZA 2017.
 
 
 
Članak 1.
 
Za izvršenje financijskog plana za 2017. godinu zadužuju se Turističko vijeće i direktorica Turističkog ureda sukladno odredbama o nositeljima pojednih aktivnosti.
Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da može tijekom godine, u okviru ukupne svote, vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana u skladu s izmjenama i dopunama Programa rada za 2017. koje će biti donesene na sjednicama Turističkog vijeća.
 
 
Ćlanak 2.
 
Direktor Turističkog ureda samostalno odlučuje o iznosima do 5.000 kn za neplanirane aktivnosti.
 
Članak 3.
 
 
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
Predsjednik TZO Trpanj
Jakša Franković
 
 
 
 

 

Turistička zajednica Općine Trpanj

   Žalo 7, 20250 Trpanj

  +385.20.743.433

   tzo-trpanj@du.t-com.hr