TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE 
                        TRPANJ
 
 
                                                                                              Trpanj, 02, lipnja,  2014.
 
 
Zapisnik sa izborne skupštine 
                  
 
Izborna skupština  Turističke zajednice općine Trpanj
održana dana 02.lipnja 2014. godine
u prostorijama TZO Trpanj, s početkom u 18,00 sati
 
 
NAZOČNI: Načelnik Općine Trpanj Jakša Franković, direktorica TZO Trpanj Eni Miljak, Mario Šunjić, Kruno Volarević, Jakov Begović, Goran Jović, Tomislav Dujmović, Darko Matković, Mila Krajina, Ivan Marević, Anđela Krišto, Ruža Rašić, Želimir Pipiinć, Monika Ivandić
 
ODSUTNI:  Jure Antunović, Marko Veić, Ivica Ivandić, Vlado Pejković, Nedjeljko Stipeljković, Mastilica Ante, Diones Srhoj,Draško Milošević,Katić Željan
 
Predsjednik Turističke zajednice općine Trpanj Jakša Franković pozdravlja sve prisutne i predlaže sljedeći: 
 
Dnevni red:
 
 
1. Otvaranje Izborne skupštine 
2. Imenovanje radnih tijela:
 
- Imenovanje zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
- Imenovanje predsjednika i dva člana verifikacijske komisije
- Imenovanje predsjednika i dva člana kandidacijske komisije
- Izborne komisija
 
3. Verifikacija mandata članova skupštine
4. Izbor
- Osam  članova turističkog vijeća
- Dva člana Nadzornog odbora
- Predstavnik u skupštinu TZ DNŽ
- Ovjerovitelji virmana
5. Razno
 
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
 
AD-1/  Bira se zapisničar Monika Ivandić i a za dva ovjerovitelja zapisnika izabrani su jednoglasno Tomislav Dujmović i Ruža Rašić. 
 
AD -2/ Predloženi su članovi verifikacijske komisije: 
            Predsjednik verifikacijske komisije je Jakša Franković a za dva člana verifikacijske komisije izabrani su Anđela Krišto i Jakov Begović
 
AD -3 / Biraju se predsjednik i dva člana kandidacijske komisije. Skupština bira predstavnike za sve članove točke 4. dnevnog reda. 
Jednoglasno su izabrani za predsjednika kandidacijske komisije Jakša Franković i dva člana: Kruno Volarević i Goran Jović.
 
AD-4/ Izborna komisija se bira ukoliko se članovi odluče na tajno glasovanje, članovi skupštine odlučuju da će biranje biti javno.
Direktorica Eni Miljak čita članove koji su izabrani, objašnjava način na koji su se članovi odabrali na rok od četiri godine.
 Verifikacijska komisija utvrdila je dvanaest  prisutnih članova i  devet opravdano odsutna člana čime su zadovoljeni kriteriji skupštine. Ustvrdila je da svi članovi zadovoljavaju uvjete. 
Utvrđeno je da su svi članovi imaju potpisane suglasnosti, kao i oni članovi koji su odbili članstvo u skupštini zbog starosti ili zbog udaljenog mjesta boravka. 
 
 
AD 5 / Sadašnji predsjednik TZO Trpanj Jakša Franković predložio je da o članovima Vijeća TZO Trpanj i Nadzornog odbora odlučuju svi članovi Skupštine, te su izabrani sljedeći članovi: 
 
Članovi Turističkog vijeća su: 
1. Jure Antunović
2. Željan Katić
3. Želimir Pipinić
4. Ruža Rašić
5. Mila Krajina
6. Mario Šunjić
7. Kruno Volarević
8. Jakov Begović
 
Članovi su izabrani jednoglasno.
 
Članovi Nadzornog odbora su: 
 
1. Romana Šegetin
2. Vesna Butirić
Županiji će se poslati prijedlog da za trećeg člana Nadzornog odbora bude izabrana Renata Jelavić.
 
Za ovjerovitelje virmana izabrani su : Jakša Franković i Eni Miljak.
 
AD – 6 / Za člana skupštine Dubrovačko - neretvanske županije predložena je Anđela Krišto i jednoglasno je  izabrana.
AD -7 / Pod točkom razno raspravlja se o pripremama za nadolazeću turističku sezonu, radnom vremenu ugostiteljskih objekata.. Želimir Pipinić predlaže da se svim novim članovima dostavi Program rada i Financijski plan Turističke zajednice za 2014.godinu. 
 
Zapisnik vodila:                                                             Predsjednik TZ  :
      
 
-------------------                                                              ---------------------
Monika Ivandić                                                       Jakša Franković 
 
 
 
Ovjerovitelji zapisnika:
 
1. Ruža Rašić ---------------------------
 
2. Tomislav Dujmović --------------------------

Turistička zajednica Općine Trpanj

   Žalo 7, 20250 Trpanj

  +385.20.743.433

   tzo-trpanj@du.t-com.hr