Trpanj má jako staré město ve své dlouhé historii znamenité kulturní dědictví od pozdně antické pevnosti Gradina po kostely, kapličky a památníky.

Gradina

Na pahorku přímo nad přístavem  se rozkládá rozlehlá pevnost Gradina, která vznikla nejpravděpodobněji  v nejistých časech pozdně antického období, kdy velký byzantský císař Justinián vyháněl Východní Góty z Ilýrie a budoval řadu pevností podél našeho pobřeží, aby zajistil bezpečnou plavbu.
Schodiště a cesta, která vede k této nejvýznamnější kulturní památce a současně také mimořádné vyhlídce, byly vybudovány roku 1936.
 
 
Kostel sv. Petra a Pavla 
 
První zmínka o tomto kostelu v historických spisech pochází z 15. 09. 1657.
 
Kdysi to byl malý kostelík pod jménem sv. Mihovila , ale časem byl rozšířen. Z uměleckých sakrálních děl můžeme v tomto kostele zdůraznit sochu Panny Marie z Rozária, přinesenou roku 1855 z Itálie, která se tehdy dostala i na pečeť obce, a den, kdy byla socha donesena do Trpanje se slavil jako svátek až do roku 1912.
 
Kostel Panny Marie Karmelské
 
Tento kostel dal roku 1645 závětně vybudovat tehdejší pozemkový hospodář Trpanje Stjepan Jerolimov Gundulić tímto nařízením: aby se po nepřetržitých 40 let od jeho smrti veškeré příjmy z jeho nemovitostí, ať už se nacházejí kdekoli, spojily se ziskem z prodeje jeho movitých věcí a získané peníze mají státní pokladníci použít na vybudování kostela uprostřed osady Trpanj, který má svým tvarem a velikostí vypadat jako "Svatá chýše" v Loretu.
 
V průběhu historie byly nahrazeny a dostavěny některé prvky kostela. Je zajímavé, že poté, co papež roku 1632 schválil, aby se kult "Přenesení Svaté chýše" stal svátkem, se od roku 1683 svátek Panny Marie Karmelské slaví jako největší trpanjský svátek.
 
Kostelík sv. Antuna
 
Vybudoval jej jako votivní dar Antun Simonetti Šimunov – Antunović roku 1695.
Kostelík má barokní oltář a z první poloviny 19. století také jednoduchou podlažní mozaiku, která pochází z roku 1847.
 
Kostel sv. Roka
 
Na nejvyšším trpanjském pahorku, ze kterého se naskýtá velkolepý výhled na trpanjské střechy a Neretvanský kanál, byl na základech staršího kostela v první polovině 17. století vybudován kostel zasvěcený tomuto ochránci před morem.
 
Kostel sv. Nikoly
 
Vybudoval ho námořník Klement Cvitanović roku 1840 jako votivní dar - "jelikož jej už vlny pokryly, ze smrti vysvobozen", - jak je psáno na kamenném nápisu na prahu vstupní brány kostelní hradby.

Obrázková galerie

Kontakt
Follow us on